nieuws

Hoe blijft de (Europese) stad leefbaar?

bouwbreed 30

Hoe blijft de (Europese) stad leefbaar?

Luchtkwaliteit, energietransitie en bereikbaarheid zijn de problemen van de stad. In Nederland woont driekwart van de inwoners in een stedelijke omgeving. Het ‘Pact van Amsterdam’ moet die omgeving leefbaarder maken.

Op maandag 30 mei vindt in Amsterdam een  informele bijeenkomst plaats voor Europese ministers verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst worden afspraken gemaakt over het verder verbeteren van het leven voor inwoners van Europese steden. Deze afspraken worden vastgelegd in het zogeheten ‘Pact van Amsterdam’.

De ministers verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling krijgen vier partnerschappen gepresenteerd: huisvesting (trekker: Slowakije), luchtkwaliteit (trekker: het ministerie van I&M), integratie van migranten en vluchtelingen (trekker: Amsterdam) en stedelijke armoede (trekker: België en Frankrijk). In deze partnerschappen werken lidstaten, steden, Europese instellingen en deskundigen samen aan belangrijke Europese stedelijke uitdagingen. De komende tijd worden er meer van dit soort partnerschappen opgezet, onder meer over mobiliteit, digitale transitie en duurzame energie.

Achterliggende gedachte is dat in de stad het meeste geld wordt verdiend en de meeste banen zijn te vinden, daar trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in een stedelijke omgeving. In steden worden oplossingen bedacht voor grote maatschappelijke opgaven als energietransitie, digitalisering of tweedeling op de arbeidsmarkt.

De overeenkomst moet het begin zijn van hechtere samenwerking tussen steden, lidstaten, de Europese Commissie en Europese koepelorganisaties. Deze samenwerking moet zorgen voor betere toegang tot Europese fondsen voor steden, het versoepelen van knellende Europese regels en het beter delen van kennis.
 

Reageer op dit artikel