nieuws

Vaste aanpak bevordert veiligheid

bouwbreed 24

Vaste aanpak bevordert veiligheid

Met de veiligheid op het werk gaat het altijd op dezelfde punten fout, lijkt het soms. Maar standaard procedures en getrainde routinehandelingen helpen de gevolgen daarvan te beperken.

Eenduidige instructies helpen het best

Dat meent Arthur Zanders van Zanders Consulting & Training die de veiligheid op het werk zo vaak op dezelfde manier mis ziet gaan dat de evaluatierapporten eigenlijk al op voorhand zijn te schrijven. “Alleen de bijzonderheden hoeven maar te worden aangepast”, grapte hij in de Rotterdamse Ahoy op de vakbeurs Safety & Health@Work.

Verstoringen van de dagelijkse gang van zaken worden volgens hem het beste gepareerd met een snelle beslissing aan de hand van standaardpatronen op de momenten dat het moet. Het lijkt voor de hand te liggen, maar in de praktijk duurt het wat Zanders betreft vaak te lang voordat adequaat op een noodsituatie wordt gereageerd. “Zonder eenduidige instructies neemt de onzekerheid over het ingrijpen toe en daalt de kans op een goede afloop.”

Bow tie

De gevolgen van een noodsituatie zijn vooraf goed in te schatten met de ‘ bow tie’-methode, vertelde Arjan Verboom van CGE Risk Management. De methode wordt zo genoemd vanwege de vorm van het inventarisatiemodel dat wel wat op een vlinderstrik lijkt. In Engelstalige instituten zoals de Universiteit van Queensland waar het model in 1979 werd ontwikkeld heet dat een bow tie. De knoop van de strik staat voor een probleem met links daarvan de oorzaken en rechts de gevolgen. Speciale programmatuur maakt daar een stappenplan van om de veiligheid te bestendigen.

In de praktijk wordt er steeds meer waarde aan gehecht, constateert Verboom: “Groot-Brittannië accepteert sinds het ongeluk met het olieplatform Piper Alpha alleen nog maar risico-inventarisaties volgens het bow tie-model.”

Gepraat

Richten op wat echt belangrijk is

Veiligheid begint met het snappen wat je doet en hoort deel uit te maken van de normale bedrijfsvoering, vindt Verboom. Een cursus wil daarbij vaak helpen, maar de praktijk leert Jop Groeneweg van de Universiteit Leiden dat mensen die voor wisselende opdrachtgevers werken soms een aversie krijgen tegen ‘alweer veel gepraat’. Niet in de laatste plaats omdat elk bedrijf wel een eigen opvatting heeft over veilig werken. In zulke gevallen oogsten naar zijn mening eenduidige instructies het meeste succes.

Leidinggevenden die hebben nagedacht over het veiligheidsbeleid en die toezien op het naleven van de bijbehorende regels garanderen wat Verboom betreft de veiligheid het best. “Consequent, in één keer goed en gericht op wat echt belangrijk is.” Dat houdt onder meer in dat voorlieden het goede voorbeeld geven en niet alleen op de momenten dat derden in aantocht zijn opdracht geven een helm op te zetten.

Reageer op dit artikel