nieuws

Stootsgewijze injectie pakt verontreiniging aan

bouwbreed 10

Stootsgewijze injectie pakt verontreiniging aan

Drukgeregelde, stootsgewijze injectie van een oxidatiemengsel moet bodemverontreinigingen steviger aanpakken. Het maakt wel uit of dat mengsel redelijk stabiel is of juist instabiel.

Je kunt een met koolwaterstoffen verontreinigde bodem opgraven om hem vervolgens op locatie of ergens anders te reinigen. Maar je kunt een hinderlijke verontreiniging ook ter plekke saneren, zonder op te graven. Dat kan onder andere door een mengsel van chemicaliën via injectielansen de bodem in te drukken, waarna de uit dat mengsel vrijkomende zuurstof de verontreinigingen kapot oxideert.

“Maar”, schrijft Benjamin Klock, “in de praktijk is gebleken dat ‘in situ chemische oxidatie’ via de gebruikelijke injectielansen niet het gewenste resultaat oplevert.” Volgens hem komt dat doordat de gebruikte oxidatiemiddelen vaak onvoldoende doordringen in de te behandelen bodem.

Klock werkte aan een efficiëntere aanpak en kreeg octrooi op een ‘Anlage zur in-situ Sanierung veruntreinigter Böden’, dat onlangs in een Nederlandse vertaling openbaar werd. Het proces begint met het maken van buisvormige gaten met een diameter van 8 à 15 centimeter, die tenminste tot in de verontreinigde bodemlaag reiken. In elk gat komt een stalen of kunststof ‘ventielbuis’, die wordt gefixeerd met bijvoorbeeld bentoniet. Deze buis heeft ter hoogte van de verontreinigingen een sectie met rondom uitstroomopeningen die aan de buitenzijde zijn afgedekt met een rubberen manchet.

De bij chemische oxidatie gebruikte middelen variëren van redelijk stabiele mengsels tot mengsels die in korte tijd al hun zuurstof afgeven. In het eerste geval kan het mengsel bovengronds worden gemaakt en meteen onder hoge druk via een injectieleiding stootsgewijs in de ventielbuis worden geperst. De injectieleiding heeft perforaties ter hoogte van de perforaties in de ventielbuis en heeft zowel daaronder als daarboven een op afstand activeerbare afdichtring. Zo ontstaat tussen leiding en een afgesloten ringvormige ruimte. Als de druk daarin oploopt, verwijdt de manchet rond de ventielbuis zich en verspreidt het oxidatiemengsel zich via de uitstroomopeningen in de verontreinigde bodemlaag. Voor een instabiel mengsel duurt dat te lang. In dat geval gaan de samenstellende componenten onder druk via afzonderlijke leidingen naar een mengkamertje onderin de ventielbuis.

Reageer op dit artikel