nieuws

Software ontleedt evacuatie

bouwbreed 75

Software ontleedt evacuatie

Een softwarepakket geeft inzicht in de capaciteit van opvang en doorstroming bij de ontruiming van een gebouw.

Rekenmethode sluit aan op NEN6089

Er zijn nog niet veel programma’s die het verloop van een evacuatie in beeld brengen, zegt Richard Schmidt van DGMR die het softwarepakket ontwikkelde.

Het resultaat van de Haagse ontwikkelaar heet EVAC en berekent de opvang en de doorstroom bij een evacuatie. Het programma houdt daarbij rekening met de aantrede (diepte) van een trap, de openingshoek van een deur en het feit of het een enkele of een dubbele deur is. Ook is in de berekening de brandwerendheid van gebouwdelen opgenomen, evenals de scenario’s die gebruikers en beheerders hanteren.

EVAC maakt per tijdstap het verloop van een evacuatie zichtbaar, zegt Schmidt. Op die manier krijgen gebruikers en beheerders inzicht in het aantal mensen dat de trappenhuizen kan gebruiken. Uit de resultaten kunnen knelpunten worden gedestilleerd, aan de hand waarvan de geometrie van een gebouw of het gebruiksscenario is aan te passen. Elk van de varianten kan weer op bruikbaarheid worden doorgerekend.

Ook kan het NPR 6080-bestanden inlezen om volgens de huidige regeling te worden berekend. Een volgende versie biedt wellicht de gelegenheid om bouwkundige informatie uit een BIM-model te gebruiken.

Schmidt vergelijkt de werking van EVAC met de software om de energieprestaties van een gebouw te bepalen. Ook daar draait het om een aantal gebouwdimensies/kenmerken en hun invloed op het beoogde resultaat.

Normen

Het programma van DGMR gaat uit van de ministeriële regeling bouwbesluit 2012 en NPR 6080, de praktijkrichtlijn bij NEN 6089. Deze laatste behelst de norm voor de ‘bepaling van de opvang- en doorstroomcapaciteit van een bouwwerk’.

De norm gaat uit van de eis dat mensen bij brand tijdens een totale ontruiming een gebouw veilig kunnen verlaten. De berekening in deze norm is gebaseerd op een sterk vereenvoudigd model van de werkelijkheid van een ontruiming.

De becijfering bepaalt niet de werkelijke ontruimingstijd, maar stelt vast of de bouwkundige kenmerken van het bouwwerk een veilige ontruiming garanderen. “Om zo’n uitspraak te kunnen doen over een breed scala van gebouwen met sterk uiteenlopende kenmerken, is de norm vrij complex geworden”, vindt Schmidt.

Om het gebruik ervan te vergemakkelijken ontwikkelde DGMR EVAC, uit te proberen via

Reageer op dit artikel