nieuws

Miljoenen voor samenwerking bedrijfsleven onderwijs

bouwbreed 7

Miljoenen voor samenwerking bedrijfsleven onderwijs

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) stelt voor 2016 en 2017 in totaal 60 miljoen euro beschikbaar om de publiek private samenwerking binnen het techniekonderwijs te verbeteren. Dat blijkt uit het Techniek Pact 2016-2020.

Door publieke en private partijen binnen het techniekonderwijs beter te laten samenwerken, moet worden voorkomen dat er tekorten ontstaan aan techneuten op uiteenlopende niveaus.  Het Techniek Pact is een reeks van afspraken tussen overheid en bedrijfsleven die erop zijn gericht te zorgen voor een goed opgeleide beroepsbevolking.

De instroom in technische beroepsopleidingen neemt weliswaar toe, maar vraagt desondanks nog steeds om aandacht. Zo wordt in de toekomst schaarste verwacht van onder meer elektromonteurs en technisch calculators.  Om personeelstekorten in uiteenlopende vakgebieden te voorkomen, worden maatregelen genomen. Zo begint dit jaar een platform waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om kennis uit te wisselen. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met Bouwend Nederland.  Verder wordt actie ondernomen om meer meisjes en allochtone jongeren voor een technisch beroep te laten kiezen.  Voor deze groepen worden loopbaanbegeleiding en beroepenoriëntatie opgezet. 

Reageer op dit artikel