nieuws

Meer Kennis bij inkoper nodig

bouwbreed 33

Meer Kennis bij inkoper nodig

Regels kunnen niet alle problemen voorkomen. Voor kwaliteit van aanbestedingen is meer nodig. Minister Kamp ziet als oplossing het onlangs ingezette traject ‘beter aanbesteden’.

Minister Henk Kamp (economische zaken) schreef op 31 maart 2016 aan de Tweede Kamer hoe hij de kwaliteit van aanbesteden gaat stimuleren en de ergernissen over de aanbestedingspraktijk wil verminderen. In lijn met het Nederlandse poldermodel zal onder leiding van een aanjager, voormalig VVD-Kamerlid Huizing, een dialoog plaatsvinden tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Hieruit moeten acties ontstaan om de problemen aan te pakken.

Aanbestedingsambassadeur

In 2010 is ook een zogenoemde aanbestedingsambassadeur benoemd voor een vergelijkbaar project. Zo behoorde het tot haar taken om ‘actief bij bestuurders van overheden het belang van goed aanbesteden onder de aandacht te brengen’. Laten we daarom niet vergeten dat een aanjager nog geen toezichthouder is. Om de onafhankelijke controle op regeltoepassing te waarborgen is nog steeds een toezichthouder nodig.

De huidige aanjager staat nu voor de uitdaging de onopgeloste problemen aan te pakken. Vooral op regionaal niveau zal worden ingezet op professioneler aanbesteden aan de hand van drie subdoelen. Allereerst wil de minister de beeldvorming rondom aanbesteden verbeteren. De grote aandacht voor praktische problemen heeft dit beeld vertroebeld. Verder zijn de positieve effecten van de aanbestedingsregels en professioneel aanbesteden uit het oog verloren; effecten als een efficiënte besteding van publieke middelen, corruptie tegengaan en ondernemers kansen bieden met een gelijk speelveld.

Doelen

De andere twee doelen – kennis en -uitwisseling verbeteren tussen ondernemers en aanbestedende diensten en meer aandacht voor de inkoper – richten zich ook op de geringe aandacht voor de rol van de inkoper in het proces. Juist inkopers moeten de wettelijke regels uitvoeren en het proces laten slagen.

Het imago van een beroep is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk. Als de minister het vak van inkoper wil promoten, moet hij eerst hun kennis stimuleren. Hoe pas je de aanbestedingsregels zo toe dat zowel de gewenste als de vooraf beloofde uitkomst van een aanbesteding wordt gerealiseerd. Als ook wordt ingezet op proactieve betrokkenheid van inkopers bij het project dan krijgen knelpunten uit de praktijk aandacht en zal het traject ‘beter aanbesteden’ zijn naam kunnen verdienen.

Gerrieke Bouwman
Promovenda Internationaal en Europees Aanbestedingsrecht bij PPRC, Universiteit Utrecht

Reageer op dit artikel