nieuws

GMB blijft organisch groeien

bouwbreed Premium 24

GMB blijft organisch groeien

Na een aantal magere jaren is GMB weer op de weg omhoog. Directeur Gerrit-Jan van de Pol wil wel verder groeien, maar pas als de organisatie daar klaar voor is. “Het is belangrijk dat we verder werken aan procesverbetering en risicobeheersing.”

Het bedrijf presenteert deze week zijn jaarcijfers. GMB behaalde met 120 miljoen in 2015 weliswaar een iets lagere omzet dan het jaar ervoor, maar de winst van meer dan 5 miljoen is een aanzienlijke verbetering. Opvallend is dat de omzet van de onderdelen GMB BioEnergie, Rioleringstechnieken en Services gestaag groeien, terwijl het aandeel van het civiele werk in de totale omzet afneemt.

Verbeteringstraject

In het verleden zijn we regelmatig te opportunistisch te werk gegaan

 De betere cijfers zijn vooral te danken aan het verbeteringstraject dat GMB twee jaar geleden inzette. “In het verleden zijn we regelmatig te opportunistisch te werk gegaan. We hebben te hoge beloftes gedaan die we niet konden waarmaken doordat de projectbeheersing niet op orde was. Te hoge risico’s en te lage kwaliteit. We blijven de komende tijd nog flink investeren in het verbeteren van de risicobeheersing door de focus te houden op onze interne bedrijfsprocessen, door mensen daarin bij te scholen en door nieuwe medewerkers te zoeken met specifieke kennis van bijvoorbeeld werktuigbouwkunde.”

Reorganisatie

Bovendien veranderde de bedrijfsstructuur van GMB fors. “We zijn veranderd van een regionale structuur met verschillende divisies en businessunits naar een multi-disciplinaire organisatie, waarbij de bundeling van kennis centraal staat. Was de organisatie vroeger activiteitsgericht ingedeeld; nu is dat klantgericht. Voor de klant moet het makkelijk zijn om op verschillende niveaus van onze kennis gebruik te maken.”

Grote opdrachten worden allemaal in geïntegreerde contracten gegund

Die organisatorische structuurverandering is een direct gevolg van de contracten die overheden, veruit de belangrijkste opdrachtgevers van GMB, in de markt zetten. “Grote opdrachten worden allemaal in geïntegreerde contracten gegund, dus wij moeten ons daarop aanpassen. De ontwerpopgave is maatgevend geworden.”

Markt

Het werk aan rivierdijken is een belangrijk onderdeel. Op dit moment werkt GMB bijvoorbeeld aan de dijkversterking Eiland van Dordrecht en de dijk bij Krimpen. Toch heeft het aanbod van nieuwe projecten een tijdje in het slop gezeten. De Ruimte voor de Rivier-projecten lopen af, maar het duurt nog erg lang voor de nieuwe projecten uit het Deltaprogramma op de markt komen. “We hebben ons vorig jaar voor geen enkel nieuw project kunnen inschrijven. Er kwam niets op de markt.” Het betekent dat er in 2016 en 2017 op het gebied van waterveiligheid relatief weinig werk is. “Het is een lange cyclustijd. Maar vanaf 2018 komt er heel veel op de markt.”

Niet-civiele opdrachten

Een steeds groter deel van de omzet van het bedrijf komt dan ook uit de niet-civiele opdrachten. “Het gaat gewoon goed met GMB BioEnergie, met slibverwerking en -ontwatering, de bouw van installaties en fabrieken voor het terugwinnen van fosfor en het winnen van biogas bij rioolwaterzuivering. Daarnaast bouwen we composteer- en vergistingsinstallaties. We zien ook kansen om dat verder uit te breiden. Hetzelfde geldt voor GMB Rioleringstechnieken. We zien dat er steeds meer vraag komt naar onze techniek voor rioolrenovatie, waarbij een bestaand riool van binnenuit gerenoveerd wordt met behulp van het inbrengen van een kous, die vervolgens wordt uitgehard met UV-licht. Dat zet ons op de kaart bij gemeenten, de voor GMB Rioleringstechnieken belangrijkste opdrachtgevers.”

We willen voorkomen dat we onszelf opnieuw voorbijlopen

Voor 2016 verwacht GMB de goede cijfers door te kunnen zetten, met dezelfde winst als dit jaar. Verdere groei is goed, maar Van de Pol blijft conservatief. “We willen voorkomen dat we onszelf opnieuw voorbijlopen, de groei moet organisch zijn.”

Reageer op dit artikel