nieuws

Blok overweegt te korten op huurtoeslag

bouwbreed 55

Blok overweegt te korten op huurtoeslag

De huurtoeslag drukt steeds zwaarder op de rijksbegroting. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de huurstijgingen. Minister Blok (Wonen) overweegt te gaan korten op de toeslag voor mensen met lagere inkomens.

Blok heeft het vermoeden dat niet alleen de huurverhogingen de oorzaak zijn van de gestegen uitgaven aan huurtoeslag. De stijging wordt ook veroorzaakt door het toegenomen aanbod van nieuwbouw- en  transformatiewoningen voor studenten en jongeren die zó zijn ontwikkeld dat de huurders maximaal in aanmerking komen voor huurtoeslag. De minister gaf daarnaast aan dat de huurtoeslaguitgaven boven het geprognostiseerd niveau liggen.

Het Tweede Kamerlid Roland van Vliet, voormalig voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, wees op een ander probleem: “Pas 60 procent van de toeslagen over 2014 zijn definitief toegekend.” 

Wellicht moet ik gaan korten op huurtoeslag

Blok twijfelt of de vormgeving van de huidige huurtoeslag toekomstbestendig is.  “Wellicht moet ik gaan korten op huurtoeslag.”
De verhuurdersheffing verhogen om hogere kosten van huurtoeslag op te vangen zal niet de eerste keus van het kabinet zijn. En hogere kosten van de huurtoeslag koppelen aan de hypotheekrente-aftrek is in strijd met begrotingsafspraken.

Experiment

De aanpassing van het woningwaarderingsstelsel is een experiment van vijf jaar. Het doel ervan is de bevordering van meer woningaanbod door nieuwbouw en transformatie. De aanpassingen komen er in het kort op neer dat kleinere woningen in Utrecht en Amsterdam meer punten krijgen. Dit heeft tot gevolg dat woningen vanaf ongeveer 30 vierkante meter, afhankelijk van een aantal factoren zoals de Woz-waarde en de energie-index in de vrije sector zullen komen. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en woningen die tot stand komen door transformatie. Sociale huurwoningen die ingrijpend zijn gerenoveerd, moeten in alle regio’s extra punten kunnen krijgen.

Eind mei vindt de evaluatie van de verhuurdersheffing plaats. Dan zal de minister vermoedelijk ook met voorstellen komen over de aanpassingen ervan. Afschaffing van de heffing bij grondig gerenoveerde woningen, bij transformaties en in krimpregio’s, ligt in de lijn der verwachting.
De huursombenadering die plaatsmaakt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging is vanaf 1 januari 2017 van kracht indien de Eerste Kamer met dit voorstel akkoord gaat. De Eerste Kamer vergadert hier op 12 april over.

Reageer op dit artikel