nieuws

Blok: meer appartementen, minder eengezinswoningen

bouwbreed 3

Blok: meer appartementen, minder eengezinswoningen

Minister Stef Blok (wonen) vindt dat de woningcorporaties de komende jaren het accent meer moeten leggen op betaalbare nieuwbouw van appartementen, en minder op eengezinswoningen. In een brief aan de Tweede Kamer evalueert hij de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van de Nederlandse woningcorporaties.

Volgens Blok presteert de corporatiesector behoorlijk, maar blijven er volop verbeteringen mogelijk. Zo stelt hij dat de doelgroep van corporaties voor 80 procent bestaat uit een- en tweepersoonshuishoudens. Maar de woningvoorraad van corporaties bestaat voor bijna de helft uit eengezinswoningen, die vaak ook relatief duur zijn gebouwd.

Gebouwen transformeren naar wooneenheden.

De bewindsman vindt dat corporaties zich meer moeten richten op goedkope, kleinere nieuwbouwwoningen. Ook moeten ze meer hun best doen om gebouwen te transformeren naar wooneenheden.

Blok stuurde vorige week het rapport ‘De staat van de Volkshuisvesting’ naar de Tweede Kamer. Het rapport, dat jaarlijks verschijnt, was een van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Sinds de hausse aan maatregelen die dit kabinet heeft genomen, is de markt en rol voor woningcorporaties structureel veranderd. Zo mogen corporaties zich niet langer bezighouden met projectontwikkeling en moeten ze zich zoveel mogelijk beperken tot sociale huisvesting. Ook moeten corporaties regionaal opereren om te voorkomen dat er nieuwe multi-regionale corporatiekolossen als Vestia ontstaan. Ook kregen ze een controlerende functie: corporaties moeten de huurverhogingen aanpassen aan het inkomen van de huurder. En de verhuurders moeten ook nog jaarlijks de verhuurdersheffing betalen: een bedrag van ongeveer 700 euro per verhuurde woning.

Nog niet alle effecten van de stelselherziening zijn al zichtbaar, stelt de minister, maar hij verwacht dat die de komende jaren, als het nieuwe stelsel zich zal gaan “zetten”, beter zichtbaar zijn.

Duidelijk zichtbaar dat maatregelen effect hebben.

Toch is duidelijk zichtbaar dat de maatregelen effect hebben: de sector is zich meer op kerntaken gaan richten. Scheefwonen is door de inkomensafhankelijke huurverhoging afgenomen, en minder woningen worden toegewezen aan huurders met hoge inkomens. Bovendien verduurzamen corporaties hun bestaande woningvoorraad. Die investeringen zijn in de afgelopen jaren bijna verdrievoudigd.

Maar het rapport laat ook zien dat wordt bewaarheid waarvoor de corporaties en huurdersorganisaties al jaren waarschuwen: de huren gaan omhoog en de mogelijkheden voor corporaties om te investeren in verschillende vormen van nieuwbouw nemen af. Een goed voorbeeld is transformatie: Veel corporaties geven aan best wel kantoren te willen aankopen om ze te transformeren naar woningen op locaties waar private ontwikkelaars dat niet doen. Alleen moeten ze over al die woningen weer een verhuurdersheffing betalen, waardoor transformeren onbetaalbaar wordt.

Reageer op dit artikel