nieuws

‘Biohars’ helpt spoorstaaf bevestigen

bouwbreed 20

‘Biohars’ helpt spoorstaaf bevestigen

Biomassa kan de basis vormen voor milieusparende harsen ten behoeve van elastische bevestigingen voor spoorrails. Wageningen UR doet er onderzoek naar met de Nederlandse bedrijven edilon)(sedra en Croda.

Gietbare polymeren voor elastische railbevestigingen zijn nu nog vaak gebaseerd op isocyanaten. Voor de veiligheid zijn speciale eisen gesteld de verwerking ervan. Die regels worden steeds strikter, constateert edsilon)(sedra. Het bedrijf laat weten met de ontwikkeling van nieuwe harsen tijdig te kunnen inspelen op een mogelijk verbod op de conventionele materialen.

Het project Magic (milieuvriendelijke alternatieven voor gezondheidsschadelijke op isocyanaat gebaseerde componenten) moet uit biomassa nieuwe tweecomponentenharsen zien te ontwikkelen die in beperkte tijd kunnen uitharden tot een elastische, rubberachtige kunststof. Het resultaat helpt geluid en trillingen van railverbindingen te dempen. Volgens edsilon)(sedra betreft het ingegoten verbindingen op het beton of staal van bijvoorbeeld bruggen.

De onderzoekers kijken naar verschillende chemische samenstellingen. Het uiteindelijke materiaal moet bij verwerking minder vochtgevoelig zijn en een korte uithardingstijd hebben. Ook moet het aan specifieke mechanische materiaaleisen voldoen en goed hechten aan spoorstaven en beton.

Onderzoek

Zulke materialen bestaan nog niet, zegt Christiaan Bolck, programma-manager biobased materialen van Wageningen UR. Het materiaal voor de elastische railbevestiging bestaat vooralsnog alleen in theorie. Over een kleine twee jaar hoopt Bolck met de andere partijen het eerste tastbare resultaat van de studies te kunnen presenteren. Uit welke soort biomassa de nieuwe hars wordt gewonnen, laat hij voorlopig nog in het midden.

Grondstoffen uit biomassa maken bedrijven minder afhankelijk van aardolieproducten. De huidige olieprijzen lijken geen stimulans voor onderzoek naar alternatieve materialen, maar dat is tijdelijk, stelt Bolck. “Diverse economische rapporten geven een aardige indruk van waar het naar toe gaat.”

Mede om die reden groei de vraag naar ‘biobased’ producten, denkt Bolck. Het onderzoek richt zich op twee soorten: polymeren die planten zelf maken en polymeren uit biobased bouwstenen die via biotechnologie of chemische katalyse worden gemaakt. Daarbij wordt ook gekeken of de materialen die bij deze productie vrijkomen in een nuttige vorm zijn te hergebruiken. “Planten leveren goede grondstoffen”, zegt Bolck. “Het gaat er nu om die op efficiënte wijze te winnen.”

Reageer op dit artikel