nieuws

Baggeraars maken nieuwe natuur onder rook Rotterdam

bouwbreed Premium 18

Baggeraars maken nieuwe natuur onder rook Rotterdam

Opdrachtnemer Martens en Van Oord (MvO) verbetert de natuur op het eiland De Zaag in de Nieuwe Maas voor de Kaderrichtlijn Water.

Binnen enkele maanden ligt hier een kilometers lange natuurvriendelijke oever in nieuw getijdengebied. Op De Zaag werken de baggeraars aan twee deelprojecten. Op het uiterste puntje van het eiland, het Oostelijk Balkengat, komt 3,6 hectare nieuwe natuur. Het betreft een compensatie voor de aanleg van een overnachtingshaven in Bergambacht. Aan de andere kant ligt de Groote Zaag. Hier komen over een gebied van 10 hectare een dam, grondophogingen en kreken.

Eind februari begonnen de voorbereidende werkzaamheden en werd vegetatie gekapt om te voorkomen dat er vogels gingen broeden. Deze week begint het ‘echte’ werk. Er worden dammen gemaakt met steenbestorting, de bodem wordt opgehoogd en kreken gegraven. Schoon slib wordt gebruikt om het Oostelijk Balkengat droog te leggen. Daarop kan zachthoutooibos ontstaan, waar vooral wilgen groeien. De verwachting is dat de het project 1 oktober klaar is.

Reageer op dit artikel