nieuws

Provincies trekken beurs tegen leegstand

bouwbreed

Provincies trekken beurs tegen leegstand
Dijkstra

Provincies, gemeenten, corporaties en private partijen in de krimpregio’s proberen al jaren de waardedaling van gebouwen tegen te gaan en leegstand te stoppen door transformatie, renovatie en sloop. Maar veel regio’s zitten in hun maag met het grootste probleem: het particuliere bezit van kansloze woningen. Opkopen lijkt het begin van een oplossing.

Opkopen lijkt het begin van een oplossing

De woningmarkt in regio’s als Heerlen-Kerkrade en Oost-Groningen heeft het zwaar. Veel koopwoningen staan al jaren te koop, en zijn vaak in een dermate slechte staat van onderhoud dat ze waarschijnlijk nooit een koper zullen vinden. Maar waar een wooncorporatie of private verhuurder geld kan reserveren om de eigen huurwoningen op te knappen, te transformeren of te slopen, is dat voor veel particuliere eigenaren geen optie. De voorraad onverkoopbare woningen is op die manier een spaak in het wiel van een grootschalige aanpak van krimpgebieden. Veel overheden zien geen andere optie dan de woningen dan maar op te kopen en te slopen. Dat gebeurt al op kleine schaal door gemeenten in Groningen en Limburg, maar het gaat vaak om heel kleine aantallen.

Groningse markt

In het buitenland is meer ervaring met dit soort krimpeffecten.

En dat is niet genoeg, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Stec Groep over de Groningse woningmarkt. Naar verwachting neemt de leegstand de komende jaren alleen maar verder toe en staat in 2040 zo’n 20 procent van de koopwoningen in de krimpgebieden leeg. En die leegstand heeft verder een negatief effect op de bestaande koopwoningen, ziet ook hoogleraar woningmarkt, Peter Boelhouwer. “In het buitenland is meer ervaring met dit soort krimpeffecten, zoals in Noord-Engeland en delen van Duitsland, waar in plaatsen hele woonblokken leeg staan. Dat heeft een dramatisch effect op de rest van de woningmarkt. Je ziet het ook in regio’s als Heerlen en Sittard-Geleen waar vooral de onderkant van de markt wegvalt. Vervolgens heeft dat ook zijn weerslag op de huizen in het middeldure segment. Op een gegeven moment is ingrijpen noodzakelijk.”

Transitiefonds

Het gaat om ongelooflijk veel geld

In Groningen wordt daarom begonnen met een fonds om een meer grootschalige opkoopmaatregel van de grond te krijgen. In eerste instantie wordt daarin een bescheiden bedrag gestort, maar de bedoeling is om ook bij andere partijen met belangen in de woningmarkt geld los te krijgen. Ook in Friesland is een transitiefonds in de maak.

Maar de kritiek is dat het erg veel geld gaat kosten. Vastgoeddeskundige Pieter Eichholtz rekende jaren geleden al uit dat voor een dergelijke operatie miljarden euro’s nodig zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Stec Groep: in Groningen alleen kan het al een miljard euro gaan kosten om alle leegstandproblematiek in de krimpregio’s op te lossen. “Het is een heel lastig probleem”, beaamt Boelhouwer. “Het gaat om ongelooflijk veel geld.”

Reageer op dit artikel