nieuws

Overijssel mikt op meer duurzame energie

bouwbreed

Overijssel mikt op meer duurzame energie

Het energiebeleid van de provincie Overijssel krijgt een impuls met het programma Nieuwe Energie. De provincie werkt daarbij samen met onder meer gemeenten, netbeheerder Enexis en de stichting Natuur en Milieu. Het programma moet ervoor zorgen dat in 2023 een vijfde deel van het provinciale energieverbruik duurzaam is.

Door een combinatie van energiebesparing en energieopwekking moet het aandeel hernieuwbare energie fors toenemen. Het programma wordt opgedeeld in deelthema’s die elk door een of verschillende partners worden ontwikkeld. De thema´s hebben betrekking op onder meer de gebouwde omgeving en het opwekken van energie. Deskundigen en andere betrokkenen hebben hierover komende maanden overleg.

Vanuit het bedrijfsleven is inmiddels positief gereageerd op het initiatief. Ron van Gent, directeur VNO-NCW Midden en MKB Nederland-Midden, stelt dat zowel grote als kleinere bedrijven een bijdrage willen leveren. “We streven daarbij naar een balans tussen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid”, aldus Van Gent. Volgens de verantwoordelijke gedeputeerde, Erik Lievers, is de inzet van het bedrijfsleven onontbeerlijk om de duurzaamheidsambitie te realiseren. “We hebben een gedeelde ambitie, waarvoor we als maatschappelijke partners samen verantwoordelijk zijn. We kunnen dit als provincie niet alleen”, aldus Lievers.

Reageer op dit artikel