nieuws

Modelcontract voor groot onderhoud

bouwbreed

Modelcontract voor groot onderhoud

Woningcorporaties en onderhoudsbedrijven hebben samen modelcontracten opgesteld voor de aanbesteding van grote onderhoudsopdrachten.

“Opdrachtgever komt minder vaak op bouwplaats”

In het modelcontract komen duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en risico’s in een onderhouds- of renovatieproject. Het moet voor de corporaties en de onderhoudsbedrijven vooral transparanter en gemakkelijker worden.

Regisserend opdrachtgeverschap

Volgens Maarten Georgius, senior adviseur opdrachtgeverschap bij Aedes, betekenen de standaardcontracten dat er niet voor ieder werk opnieuw over ieder detail onderhandeld hoeft te worden. “Het past in het beleid van de woningcorporaties om te streven naar een regisserend opdrachtgeverschap; om je niet langer op detail bezig te houden hoe een opdracht moet worden uitgevoerd. We zullen dus steeds minder gaan vastleggen in uitvoerige bestekken, en zullen als opdrachtgever veel minder op de bouwplaats zijn.” Het betekent ook veel minder juridische rompslomp.

Maar de nieuwe manier van aanbesteden vraagt volgens Georgius nog wel wat werk van corporaties. “We gaan meer gebruikmaken van de kennis van de onderhoudsbedrijven, maar dat betekent ook dat we beter moeten nadenken over onze vraag. Het vergt wel een andere mindset.”

Samenwerking

De modelcontracten zijn een uitvloeisel van een steeds verdere samenwerking tussen corporaties en onderhoudsbedrijven over de manier van aanbesteden en de rollen van de verschillende partijen in het bouwproces.

Opdrachtgevers zoeken steeds vaker een opdrachtnemer om hen te ontzorgen

Volgens voorzitter Okke Spruijt van OnderhoudNL is de Resultaatgerichte Samenwerking (RGS) een beweging die al langer gaande is. “Je ziet dat de hele industrie aan het kantelen is. Opdrachtgevers zoeken steeds vaker een opdrachtnemer om hen te ontzorgen. Daar passen een goede uniformiteit, meer samenwerking en een goede transparantie bij.”

Volgens Spruijt is het voor onderhoudsbedrijven nu gemakkelijker om hun kennis en ervaring bij projecten in te brengen. “Daaraan werd in het verleden nog wel eens voorbij gegaan. Een modelcontract geeft onze bedrijven de kans die kennis beter te gebruiken.”

Reageer op dit artikel