nieuws

Huizenbouw kan Soestdijk gaan redden

bouwbreed Premium

Huizenbouw kan Soestdijk gaan redden

Wat te doen met Paleis Soestdijk? Er een toeristische attractie van maken? Nee, zeggen de samenstellers van een alternatief plan om er een ‘residentiehotel’ en een Queens Park te vestigen. Rondom het paleis en het bijbehorende landgoed kunnen jaarlijks honderd woningen worden gebouwd. Uit de opbrengst kan het voormalige paleis worden onderhouden.

Het alternatieve plan is bedacht door De Mannen van Schuim BV, Newman in Town en IGG Consult BV. Ze zijn deskundig op het gebied van conceptontwikkeling, vastgoedrekenen, ruimtelijk-economische ontwikkeling en regionale samenwerking. “Een grootschalige toeristische attractie is op deze plek niet goed uitvoerbaar”, zegt Niels de Vries Humèl die vanuit het Haagse bureau De Mannen van Schuim meewerkte aan het samenstellen van het plan. “Tienduizenden toeristen per jaar zouden schadelijk zijn voor het landgoed en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.”

Een betere oplossing zou zijn om rondom het landgoed woningbouw mogelijk te maken. Als gedurende dertig jaar gemiddeld honderd huizen per jaar worden gebouwd, levert dit geld genoeg op voor het onderhoud van het complex. “Van belang is dan wel dat er stringente afspraken worden gemaakt voor de grenzen rondom het landgoed”, zegt De Vries Humèl. “Voorkomen moet worden dat die grenzen langzaam opschuiven. Het landgoed zelf moet gehandhaafd blijven. Rondom kunnen dan uiteenlopende woningtypen verrijzen. Van drie- en vierlaags appartementen tot en met vrijstaande woningen en twee-onder-eenkappers.”

Nieuw nationaal park

Om dit mogelijk te maken is het nodig een nieuw nationaal park te creëren waarvan Paleis Soestdijk deel uitmaakt. Dit zogeheten Queenspark vergelijkt de Vries Humèl met Central Park in New York. Rondom het gebied staan de duurste huizen van de stad, terwijl tegelijkertijd het park gehandhaafd blijft want nieuwbouw binnen het park is uit den boze.

“De kwaliteit van het park wordt vastgelegd door de randen van het park scherp en helder te definiëren en te bepalen waar wel en zeker niet mag worden gebouwd.”

De voormalige koninklijke residentie zelf zal in de plannen een metamorfose ondergaan. Zo moet worden bezien of de zijbeuken kunnen worden gesloopt. “Restauratie en onderhoud daarvan zijn bijzonder duur. We stellen daarom voor dat alleen het gedeelte dat historisch gezien van waarde is, gehandhaafd blijft. In het resterende gedeelte kan misschien een klein hotel worden gevestigd of een museum. Het gebouw leent zich daar goed voor.”

Medewerking

Voorwaarde om het plan te laten slagen is de medewerking van de omliggende gemeenten, zoals Baarn, Soest en De Bilt. “In ruil voor het onderhoud en in eigendom hebben van het park, krijgen de omliggende gemeenten het recht om tot de randen van het Queens Park te bouwen, gronden te verkopen en hierop woningbouw toe te staan”, aldus De Vries Humèl. “De ontwikkelopbrengsten vloeien dan middels een baatbelasting terug naar de gemeente en het Residentiefonds waarmee onder meer het paleis en het landgoed worden onderhouden.”

Reageer op dit artikel