nieuws

Digitaal lokaal vervangt trainingsdagen

bouwbreed

Digitaal lokaal vervangt trainingsdagen

Een nieuwe vorm van (bij)scholing kan de traditionele trainingsdagen in de bouw vervangen. De ontmoetingsplaats wordt internet. Bouwradius Training & Advies mikt erop dat cursisten meer van elkaar gaan leren.

Fred Lensen, de directeur van Bouwradius, is met zijn organisatie klaar om te beginnen. Hij ziet een enorme omslag voor zich in de (bij)scholingscultuur in de bouw en infra. Bouwradius gaat cursusgroepen vormen op internet. Bijvoorbeeld personeel van één bedrijf of vakgenoten van verschillende bedrijven. Trainingen van de praktijk met een docent ter plaatse blijven van diverse cursussen wel deel uitmaken. Maar zullen voortaan relatief weinig tijd vergen.

Bedrijven schrikken terug voor cursuskosten in het algemeen

De beëindiging van het bedrijfstakscholingsfonds per 1 januari dit jaar lijkt, onbedoeld, de beoogde veranderingen een stevige slinger te geven. “Bedrijven schrikken terug voor de cursuskosten in het algemeen. Nu zij er geen subsidie meer voor krijgen, moeten zij alles zelf betalen. Dat zal ertoe leiden dat alleen nog wordt afgenomen wat echt noodzakelijk is.

Behoefte

Dat een grote scholingsbehoefte blijft bestaan, staat voor hem buiten kijf. “De bouw- en infrawereld veranderen snel. Constant dienen zich nieuwe eisen aan. Zo moeten nieuwbouwwoningen vanaf 2020 energieneutraal zijn. Dat betekent nogal wat. Ook miljoenen bestaande woningen moeten worden gerenoveerd om ze energieneutraal te maken. Bedrijven moeten zorgen dat hun kennis hiervoor op peil komt.”

Het afgelopen jaar is bij Bouwradius hard gewerkt aan het nieuwe model voor trainingen. Bij een aantal bedrijven zijn pilots uitgevoerd. De eerste tien cursussen zijn klaar voor de markt. Het programma begint komende maand.

Kennisoverdracht

Groepen cursisten zullen een online ‘klas’ vormen die over een langere periode blijft bestaan. De cursussen gaan over verschillende thema’s. Bijvoorbeeld veiligheid op de bouwplaats, bediening van hoogwerkers of lean bouwen. De traditionele kennisoverdracht blijft wel bestaan, maar krijgt, is de opzet, een belangrijke aanvulling. Het programma is zo ingericht dat de cursusdeelnemers hun kennis en ervaring met elkaar delen. Lensen denkt dat dit de cursisten veel extra gaat opleveren. Maar ook de bedrijven en de bouw in zijn geheel.

Reageer op dit artikel