nieuws

SZW: Relatief veel ongelukken bouw

bouwbreed

SZW: Relatief veel ongelukken bouw

De afvalsector en de bouw zijn nog steeds de economische sectoren met relatief de meeste ernstige arbeidsongevallen. Dat blijkt uit een analyse door de inspectie SZW van tweeduizend ernstige ongevallen in de periode 2011-2014.

In absolute getallen is de bouw geen koploper. Met ruim zeshonderd gevallen per jaar is de industrie de sector met de meeste ongelukken. Maar de bouw kent 142 ongevallen per 100.000 banen, tegenover 81 voor de industrie.

Uit het onderzoek blijkt dat ernstige arbeidsongevallen vooral plaatsvinden tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur, hoewel juist in de bouw geen merkbaar verschil zit tussen de verschillende dagdelen. Jongeren en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen in alle bedrijfssectoren lag in 2013 en 2014 iets hoger dan de twee jaar daarvoor. Volgens de Inspectie kan een verklaring hiervoor zijn dat de economische recessie over het dieptepunt heen is. Maar het hogere aantal meldingen kan ook worden verklaard doordat de boete voor het niet melden van een ongeval sinds 1 januari 2013 is verhoogd.

Reageer op dit artikel