nieuws

Private borging geeft winst

bouwbreed Premium

Private borging geeft winst
Shutterstock

Overstappen naar private kwaliteitsborging levert een voordeel op van ruim 1,7 miljard euro. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-baten analyse van het EIB.

Gemeenten zullen een voordeel behalen van bijna 1,4 miljard euro als het wetsvoorstel private kwaliteitsborging wordt ingevoerd. Daarvan wordt iets meer dan 1 miljard euro ‘verdiend’ door minder inzet van bouw- en woningtoezicht. Zo’n 350 miljoen euro komt uit minder inzet door vergroting van het aantal bouwbesluittoetsvrije bouwwerken. Het gaat hier om netto contante waarde, de jaarlijkse besparing ligt rond de 100 miljoen euro.

Blok praat eerst met partijen voordat hij wetsvoorstel doorzet

De private sector behaalt slechts een voordeel van 360 miljoen euro. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw staat tegenover de besparing van 1 miljard euro bij gemeenten een kostenverhoging van bijna 1,4 miljard euro voor de private kwaliteitsborging. Volgens de onderzoekers is dit hogere bedrag te wijten aan een verschillende manier van kwaliteitsborging. Gemeenten toetsen vooral risicogericht en steekproefsgewijs. Private kwaliteitsborgers zullen, zo is hun verwachting, het risico niet willen lopen verantwoordelijk te worden gesteld voor gebreken door onvoldoende toezicht.

Faalkosten

De strakkere toetsing en het strikter toezicht leveren echter weer voordelen op. Kwaliteitsborging wordt daardoor een middel om de kwaliteit van de bouwwerken te vergroten, de faalkosten te verminderen en een bewijsmiddel om de deugdelijkheid van het bouwwerk aan te tonen om later juridische claims te vermijden.

De economen vinden deze kwaliteitswinsten belangrijke maatschappelijke voordelen van het nieuwe stelsel die ook de legitimatie vormen om extra inspanningen in het kwaliteitsborgingssysteem aan te gaan. Alleen is het waarderen van deze kwaliteitswinsten niet eenvoudig. Ze schatten het effect behoedzaam op 420 miljoen euro.

Gesprekken

In een brief aan de Kamer laat minister Stef Blok weten deze maand de gesprekken met partijen te kunnen afronden. Mede op basis daarvan gaat hij dan beslissen of en zo ja hoe hij het wetsvoorstel verder in procedure zal nemen. De positie van de consument vindt hij daarbij belangrijk.

Reageer op dit artikel