nieuws

Herstelwet niet langer deugdelijk

bouwbreed

Herstelwet niet langer deugdelijk

Het uitvoeringsbesluit van de Crisis- en herstelwet is gedeeltelijk onverbindend. Hierdoor is het voor meerdere gemeenten niet langer mogelijk om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet te experimenteren met ruimere planologische en milieuregels.

Dat volgt uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die vernietigde het bestemmingsplan Spoorzone van de gemeente Culemborg, dat de herinrichting van het stationsgebied mogelijk maakt. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat gebruik is gemaakt van enkele bepalingen uit het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet die onverbindend zijn.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.  Innovatieve en duurzame projecten en projecten die bijdragen aan het bestrijden van de recessie kunnen op grond van de Crisis- en herstelwet als experiment worden aangewezen. Van planologische en milieuregels mag in die gevallen worden afgeweken. De looptijd van een bestemmingsplan mag dan twintig jaar duren in plaats van de gebruikelijke tien jaar. Van welke planologische en milieuregels mag worden afgeweken, wordt bepaald in het uitvoeringsbesluit. Daarin staat echter niet hoe lang mag worden afgeweken van de normale wettelijke regels. Dat is in strijd met de Crisis- en herstelwet, aldus de hoogste bestuursrechter. Daarom zijn die bepalingen uit het uitvoeringsbesluit ‘onverbindend’ en zijn deze niet langer van toepassing. “Dat is in strijd met de Crisis- en herstelwet”, aldus de hoogste bestuursrechter. “Daarom zijn die bepalingen uit het uitvoeringsbesluit ‘onverbindend’ en zijn deze niet langer van toepassing.”

De gemeenteraad van Culemborg wilde onder meer het bestemmingsplan Spoorzone niet binnen tien jaar realiseren, maar binnen twintig jaar. Door de uitspraak van de Raad van State moet het bestemmingsplan weer binnen de gebruikelijke wettelijke periode van tien jaar uitvoerbaar zijn. Het gemeentebestuur van Culemborg vindt dat niet haalbaar en daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan Spoorzone vernietigd.

Naast Culemborg zijn nog meer gemeenten aangewezen om voor bepaalde projecten te experimenteren met ruimere planologische en milieuregels. Het gaat om de gemeenten Almere, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Assen, Beuningen, Delft, Den Haag, Diemen, Eindhoven, Enschede, Helmond, Leudal, Muiden, Weesp, Veghel, Zaanstad en Zeewolde. Zij kunnen door de uitspraak van de hoogste bestuursrechter geen gebruik meer maken van de afwijkingsmogelijkheden die het uitvoeringsbesluit op dit punt bood.

 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels