nieuws

Friesland stopt bodemdaling

bouwbreed

Friesland stopt bodemdaling
Wiki Commons - Jeffdelonge

De provincie Friesland investeert 12 miljoen euro in de uitvoering van de Veenweidevisie. Het gaat om een programma dat erop is gericht bodemdaling te voorkomen dan wel te vertragen. Het geld wordt in de periode tot en met 2019 geïnvesteerd. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden werkt de provincie samen met waterschap Friesland.

Om de bodemdaling binnen de perken te houden zijn hogere waterpeilen noodzakelijk. Dit vertraagt het wegzakken van het veen, houdt het waterbeheer betaalbaar en zorgt ervoor dat landbouwers geen hinder ondervinden van de dalende bodem.

Verder kondigt de provincie proeven aan met onderwaterdrainage. Onderzoek heeft aangetoond dat veen hierdoor minder snel uitdroogt. De problematiek van bodemdaling speelt al langer. Daarom past het waterschap periodiek het peil aan.

Reageer op dit artikel