nieuws

Breda nalatig bij onderhoud stadion

bouwbreed Premium

Breda nalatig bij onderhoud stadion

De scheurvorming in het NAC-stadion kon eerder ontdekt en aangepakt worden als de gemeente Breda beter had toegezien op de uitvoering van het onderhoud door voetbalclub NAC. 

Scheurvorming NAC-stadion kon eerder worden aangepakt

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat de gemeenteraad liet uitvoeren naar de constructie en veiligheid van het stadion, dat in 1996 in gebruik genomen werd.

De nalatigheid zou deels zijn terug te voeren op de ongebruikelijke overeenkomst uit 2003 met het noodlijdende NAC bij de aankoop van het stadion door de gemeente. Afgesproken wordt dat de voetbalclub zowel klein als groot onderhoud voor zijn rekening neemt. Dat levert een lagere huur op dan wanneer de gemeente onderhoud uitvoert. Die verzuimt echter actief toezicht te houden. Dat gebeurt pas achteraf bij de herijking van meerjarenplannen. Ook als dan blijkt dat NAC tekortschiet, scherpt de gemeente de controle niet aan. De relatie tussen beide wordt volgens de commissie gekenmerkt door “verstrengeling en verstrikking”.

Er valt de gemeente nog meer te verwijten volgens de commissie. Zo laat zij bij de aankoop van het stadion geen bouwtechnische keuring uitvoeren. Was dat wel gebeurd, dan was duidelijk geworden dat het stadion op diverse punten niet voldeed aan de brandveiligheidseisen uit de bouwvergunning van 1995. Zo waren technische schachten onvoldoende lang brandwerend en was een trappenhuis onvoldoende veilig. Nu kwam dit pas aan het licht bij een verbouwing in 2010.

Het onderzoek is vooral bedoeld als feitenrelaas met de nadruk op bestuurlijke besluitvorming. Diverse bureaus onderzochten de technische problemen de afgelopen jaren uitgebreid. Daaruit bleek al dat de scheurvorming in de hoofdtribune een constructieve oorzaak heeft. Na een visuele inspectie in 2014 krijgt constructieadviesbureau R2 opdracht de mankementen in kaart te brengen. Dat gebeurt in vier deelrapporten, voor vier probleemlocaties: betonnokken van de hoofdtribune, oplegging van een balk, kolommen op de begane grond in de voorgevel en tribune-elementen van de hoofdtribune. Aansluitend voert Den Boer CCI begin 2015 een second opinion uit naar de scheurvorming in de elementen van de hoofdtribune, waarna adviesbureau ABT die conclusies nog eens tegen het licht houdt. De bureaus werken daarna samen structurele oplossingen uit.

Najaar 2015 begint met herstelwerk. Extra wapeningsstaven zijn aangebracht in de oplegnokken, tribune-elementen zijn versterkt. Op dit moment wordt de laatste reparatiefase uitgevoerd. Die moet in mei afgerond zijn.

In reactie benadrukt het gemeentebestuur dat er nooit acuut risico is geweest voor bezoekers en gebruikers.

Reageer op dit artikel