nieuws

Branche gaat voor een betonakkoord

bouwbreed

Fabrikanten, producenten en aanverwante bedrijven gaan gezamenlijk afspraken maken voor een duurzame betonketen. Na de zomer moet er een betonakkoord liggen.

Ruim zestig bestuurders uit de betonsector gaven dinsdag hun fiat aan verdere onderhandelingen en uitwerking van een akkoord waarin harde afspraken staan over verduurzaming. Het gaat daarbij om de reductie van de uitstoot van CO 2 bij de productie, maar ook over hergebruik) reductie van grondstofgebruik en aandacht voor biodiversiteit in de toepassing.

Volgens kwartiermaker Stefan van Uffelen, die driekwart jaar heeft onderhandeld over het akkoord, is het een historisch moment voor de betonsector. “Vergeleken hiermee is het Energieakkoord een makkie. We hebben hier te maken met een enorm brede sector van alleen al minstens tweehonderd bedrijven. Dat zij zich in overgrote meerderheid achter dit plan scharen, getuigt van lef en ondernemingszin. Want laten we eerlijk zijn: als het gaat om het behalen van de milieudoelstellingen kan de sector achterover leunen, want die zijn allang gehaald. Er wordt lef getoond door zelf in beweging te komen.”

Volgens Van Uffelen moet er de komende maanden nog heel wat worden besproken. “Allereerst hebben we tot april de tijd om de precieze doelstellingen scherp te krijgen. Daarna gaan we kijken hoe we die moeten halen. Veel technische mogelijkheden zijn er al, maar er zal ook moeten worden geïnvesteerd in innovaties.”

Zo kan er flink worden bespaard door het verwerken van polymeren in beton. Daarnaast kan een betere materiaalscheiding in bij bouwafval het hergebruik verbeteren.

Volgens Ton Pielkenrood, directeur van brancheorganisatie BFBN, is dit een bewijs dat de betonketen niet conservatief is. “We hebben een stap gezet om een nog grotere stap te zetten. En de branche kan dit. Het is haalbaar om de uitstoot van CO 2 flink te verlagen. En dat tegen een fractie van de kosten van een windmolenpark. Beton is wat dat betreft een prachtig materiaal. Je kunt er alle kanten mee op.”

Volgens Van Uffelen is het ook belangrijk dat de overheid een rol speelt in het proces. “Ik ben blij dat er ook vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu aanwezig waren. De rijksoverheid is als opdrachtgever de belangrijkste afnemer van de betonbranche. EZ kan helpen bij het stimuleren van innovaties, en BZ bij het stellen van duidelijke regels over duurzaam beton, bijvoorbeeld door een aanpassing of een aanvulling op het Bouwbesluit. Want het is van belang dat er wel een gelijk speelveld is voor alle partijen.”

Reageer op dit artikel