nieuws

Al langer kritiek op bouworganisatie minister

bouwbreed

Al langer kritiek op bouworganisatie minister

De ophef over de toelatingsorganisatie bouwkwaliteit die minister Blok wil optuigen staat niet op zich. Dat blijkt uit een rapport dat Berenschot vorig jaar maakte in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Of dit zal bijdragen aan draagvlak is zeer de vraag.”

Bouwer sta in voor uw eigen kwaliteit. En als het na oplevering van de woning misgaat, bent u daarvoor verantwoordelijk. Dat is kortweg wat minister Blok beoogt met de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouw. Na een jarenlange aanloopperiode staat de minister op het punt de wet naar de Tweede Kamer te sturen. Maar er bestaan twijfels. Vooral over de nieuwe toelatingsorganisatie die kwaliteitssystemen van bouwbedrijven moet goedkeuren en ingrijpt als het misgaat.

Andere route

Uit een rapport van Berenschot blijkt dat er al langer discussie bestaat over de toelatingsorganisatie. Blok wil een zelfstandig bestuursorgaan zonder eigen rechtspersoonlijkheid optuigen. Berenschot plaatste daar in juli 2015 kanttekeningen bij en adviseerde de minister voor een andere route te kiezen. Naar verluidt is de minister dat niet van plan.

Al langer discussie over de toelatingsorganisatie

Berenschot concludeerde dat de toelatingsorganisatie die Blok voor ogen heeft niet onafhankelijk genoeg kan opereren. In een Zbo zonder eigen rechtspersoonlijkheid wordt het personeel namelijk ondergebracht in een ambtelijke dienst. “Daardoor ontstaat een beeld dat door het ministerie invloed kan worden uitgeoefend op de medewerkers die in het zbo zitten”, valt in het rapport te lezen.

Zere plek

Als nadeel voert het adviesbureau verder aan dat het “personeel ambtenaar in rijksdienst blijft”. “Dit is strijdig met het feit dat de stichting Bouwkwaliteit (SBK, red) in zijn geheel opgaat in de toelatingsorganisatie. De huidige medewerkers van SBK hebben een contract naar privaatrecht.”

Berenschot legt de vinger op nog een andere zere plek. Het heeft te maken met het feit dat de toelatingsorganisatie “op termijn volledig tariefgefinancierd zal zijn.” “Kort door de bocht geredeneerd worden dan ambtenaren beschikbaar gesteld aan de toelatingsorganisatie, maar volledig betaald door de (bouw)sector en de ontvangen gelden komen toe aan de staat de Nederlanden. Of dat zal bijdragen aan het draagvlak in de sector is zeer de vraag.”

Berenschot onderzocht meerdere alternatieven. Het merendeel daarvan voldeed niet aan de uitgangspunten van het wetsvoorstel van minister Blok.  “Het ligt ons in de rede om te kiezen voor een publiekrechtelijk zbo met rechtspersoonlijkheid”, besloot het adviesbureau.

Klantenpanel

Uit het rapport wordt verder duidelijk dat “een enkele partij” aandringt om afgevaardigden van brancheorganisaties in het bestuur van de toelatingsorganisatie op te nemen. Blok wil dat niet, omdat daarmee de onafhankelijkheid op het spel komt te staan. Berenschot pleit in dat kader wel voor een soort klantenpanel van bouwers en consumenten. “Om mee te praten, niet om mee te beslissen.”Beoogde nieuwe taken van de toelatingsorganisatie

 

Reageer op dit artikel