nieuws

Ymere actiefste woningbouwer

bouwbreed

Ymere actiefste woningbouwer

Ymere was in de jaren 2012 tot en met 2014 van alle woningcorporaties de actiefste bouwer. De Amsterdamse volkshuisvester bouwde in die periode 4020 nieuwbouwwoningen. Dat blijkt uit gegevens van toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties (AW). 

Kwart van corporaties bouwde in 2014 nog koopwoningen

Ymere bouwde in de periode 2009-2012 ook al de meeste nieuwbouwwoningen. Dat waren er echter een stuk minder: bijna 6000. In 2014 bouwde Ymere 946 nieuwbouwwoningen. De Gooise corporatie de Alliantie en studentenhuisvester Duwo waren na Ymere dat jaar het actiefst. De Alliantie bouwde in 2014 777 nieuwe woningen, Duwo 754.

De volkshuisvestelijke en financiële gegevens van de corporaties komt van de dataverzameling Corporatie in Perspectief (CiP) en werd eerder deze maand gepubliceerd door de koepelorganisatie Aedes. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens die de woningcorporaties over het afgelopen boekjaar bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting hebben aangeleverd. Volledige cijfers over 2015 zijn er nog niet. 

Vestia

41 procent corporaties bouwt geen nieuwbouwwoning meer

Opvallend is de hoge plaats op de ranglijst voor Vestia. Na Ymere bouwde de Rotterdamse corporatie de meeste nieuwbouwwoningen in de jaren 2012 tot en met 2014: 3449. Wel is het aantal jaarlijks opgeleverde huurwoningen snel aan het dalen. In 2012 werden ruim 1300 huurwoningen opgeleverd. In 2014 was dat nog maar 300.
In 2012 werd Vestia door een steunoperatie van 700 miljoen euro door de corporatiesector na het derivatendrama overeind geholpen. Daarna werd een nieuwbouwstop afgekondigd. Alleen projecten waaronder Vestia juridisch niet meer uit kon, vonden doorgang. 

Van de corporaties bouwde 41 procent in 2014 geen enkele nieuwbouwwoning. In de periode 2012-2014 was 15 procent van de corporaties niet actief op de nieuwbouwmarkt.

Lagere bouwkosten

Kwart van corporaties bouwde in 2014 nog koopwoningen

Een kwart (70) van de woningcorporaties bouwde in 2014 nog koopwoningen. Sinds de aankondiging van de nieuwe Woningwet in 2014 bouwden corporaties steeds minder koopwoningen. De Woningwet is in de zomer van 2015 ingevoerd. Volgens de wet moeten corporaties zich concentreren op sociale huur (90 procent van de verhuringen). In 2012 bouwden nog 126 corporaties koopwoningen.

De stichtingskosten voor een gemiddelde nieuwbouwwoning bedroegen in 2014 169.000 euro, ruim 6 procent minder dan in 2010. De daling is vooral het gevolg van een daling van de bouwkosten van 5 procent (7400 euro). De grondkosten stegen volgens de cijfers van de toezichthouder tussen 2010 en 2014 met 5 procent (1300 euro). De ‘overige kosten’ stegen met ruim 6500 euro (+41 procent).
 

 

Reageer op dit artikel