nieuws

Slimme chip versnelt nauwkeurige controle van containers

bouwbreed

Slimme chip versnelt nauwkeurige controle van containers

Een Italiaans bedrijf ontwikkelde voor containers een verzegeling die is voorzien van een op afstand uitleesbare chip. Daardoor zijn ze eenvoudig en snel te controleren op ongeautoriseerde opening.

Bij het in ontvangst nemen van een (zee)container is het van groot belang te kunnen zien of hij tijdens het transport niet zonder toestemming is geopend. Om dat te kunnen uitsluiten is het mogelijk containerdeuren voorafgaand aan het transport te verzegelen, bijvoorbeeld door de hendels van de deuren vast te zetten met een metalen pin. Bij controle moeten zowel de pin als de bijbehorende ring onbeschadigd zijn. Bovendien moet het unieke identificatienummer kloppen dat op de pin is aangebracht. Pas als alles goed is gedocumenteerd, kan de verzegeling op de plaats van bestemming met een gerust hart legaal worden verbroken met behulp van een zeer sterke schaar of tang. Het systeem staat of valt bij een uiterst nauwkeurige inspectie van de verzegelingen, want volgens Luciano Grapsa zou een pin ook heel secuur kunnen zijn doorgezaagd en daarna weer vrijwel onzichtbaar vastgelijmd. “Het nakijken en controleren kost allemaal veel tijd en personeel”, schrijft hij in octrooiaanvrage NL1040654 die twee maanden geleden openbaar werd, “en de controle en transcriptie van de gegevens kan gepaard gaan met menselijke fouten. Met name op plaatsen waar veel van dit soort controles moeten plaatsvinden.”

Modernere verzegeling

Voor het Italiaanse bedrijf Leghorn ontwikkelde Grapsa een modernere versie van zo’n verzegeling. Volgens de octrooiaanvrage niet alleen bedoeld voor containers, maar ook voor andersoortige bakken en kisten. En niet alleen tijdens transport, maar ook tijdens opslag. Opvallendste aanpassing is het gebruik van een ‘RFID-tag’, bestaande uit een chip en een antenne. RFID staat voor Radio-Frequency IDentification en dit soort chips hebben een uniek identificatienummer dat op afstand uitleesbaar is. Bijvoorbeeld vanuit een zuil waar vrachtwagens met hun lading langs rijden.

De vinding is op www.leghornseals.com onder het kopje ‘high security seals’ terug te vinden als ‘RFID Neptuneseal’. De chip van de verzegeling zit in een platte behuizing van ABS, maar heeft een smal, langwerpig deel dat zich uitstrekt in het binnenste van de metalen pin. Bij doorzagen van de pin zal de chip een storing registreren en bij het uitlezen waarschuwen dat iets niet in orde is.

Doordat een nauwkeurige visuele inspectie niet meer nodig is, gaat de afhandeling veel sneller en met veel minder menskracht. In de octrooiaanvrage noemt Grapsa nog meer voordelen van zijn vinding. Zo kan aan de chip naast het identificatienummer extra informatie worden toegevoegd over bijvoorbeeld de containerinhoud, in combinatie met aanwijzingen over de verdere behandeling en verdeling daarvan.

En door het gebruik van een uitleesmonitor zijn menselijke fouten uitgesloten, terwijl de informatie rechtstreeks naar een computersysteem kan worden doorgezonden, bijvoorbeeld als input voor een containervolgsysteem.

Reageer op dit artikel