nieuws

Ook geothermie kan bevingen opwekken

bouwbreed

Ook geothermie kan bevingen opwekken

Het verwarmen van 11.000 woningen in Groningen door middel van geothermie is riskant. Dat betoogt geoloog Peter van der Gaag van ingenieursbureau Holland Innovation Team. Er kleven te veel risico’s kleven aan zo’n project nabij de gasvelden.

Van der Gaag stelt dat de stad Groningen precies tussen het centrum en de rand van de bodemdalingsschotel ligt. De spanningsveranderingen in de bodem boven de watervoerende laag, de zogenoemde aquifer, zijn tot dusver onderbelicht. “Rek in de gesteenteformaties boven de aquifer kan leiden tot bevingen en vergroot de kans op lekkages in de buizen die het warme water naar boven moeten pompen.”

Ook de exotische zoutsamenstellingen in het Groninger bodemwater zijn volgens Van der Gaag een probleem. Het zoutgehalte is vrij hoog en bij afkoeling kan dit zorgen voor ophoping van zout in de buizen en aanslag van lood. Het teruginjecteren van het afgekoelde water ziet Van der Gaag eveneens als risico. “Als dat te koud is, kan re-injecteren alleen onder zeer hoge druk. Misschien wel 200 tot 300 bar. Dan ga je dus fracken, wat risicovol is. Hoge injectiedruk in een aquifer met breuken verhoogt de kans op aardbevingen, ook waar die tot dusver nooit waren”.

Expert Jan Diederik van Wees van TNO deelt de zorg op het gebied van de chemische samenstelling van het water, maar denkt dat aardbevingen onwaarschijnlijk zijn. Hij erkent wel dat nog veel onzeker is. “Als je gaat boren in een systeem waar rek is, moet je oppassen. Extra onderzoek is nodig om grip te krijgen op de druk in de waterkolom.”

Economisch haalbaar

Hoogleraar Rien Herber van de Rijksuniversiteit Groningen is niet bang voor de veiligheid. Hij vraagt zich echter af of het project economisch haalbaar is. “Om te bepalen of een productieput haalbaar is, moet je eerst een injectieput boren. Als het tegenzit, heb je een put geslagen waar je niets aan hebt”.

Warmtestad BV is nog steeds positief over het project in Groningen en is met diverse onderzoeken bezig. Zo wordt gekeken naar de haalbaarheid van het project als met ongunstige drukwaarden in het reservoir moet worden gewerkt. Eventuele problemen met het hoge zoutgehalte zijn volgens het samenwerkingsverband onder controle. Zo komt er bijvoorbeeld in de buis, die het warme water naar boven haalt, een extra leiding om stoffen te injecteren die loodneerslag voorkomen. En er loopt een onderzoek naar de seismische activiteit om aardbevingsrisico bij de geothermische boringen te kwantificeren. De resultaten zijn in maart bekend als de Groninger gemeenteraad een besluit neemt over het geothermieproject.

Reageer op dit artikel