nieuws

Inschrijven onder kostprijs in de ban

bouwbreed Premium

Inschrijven onder kostprijs in de ban

De bouw heeft plechtig beloofd niet meer onder kostprijs in te schrijven. Bouwers en opdrachtgevers zijn aanspreekbaar als zich daar niet aan houden.

Sector wil af van ‘lawyers paradise’

De ambities van de nieuwe Marktvisie zijn woensdag bij de lancering van de Bouwcampus breed onderschreven, maar moeten vanaf nu in de praktijk worden toegepast. Om het belang van de nieuwe afspraken te onderstrepen waren alle prominenten, zowel uit de markt als van opdrachtgeverszijde, uit de bouw aanwezig.

“De bestuursvoorzitters hebben beloofd niet meer onder kostprijs in te schrijven”, licht voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland toe. Wel blijft de mogelijkheid om gunningen aan te vechten bij de rechter. Vrije concurrentie mag ook niet worden beperkt.

Alle partijen zijn het inmiddels eens dat de praktijk van vechtcontracten en een “lawyers paradise” anders moet. Aan de situatie dat al bij de eerste bouwvergadering juristen aanschuiven, moet een einde komen, zodat projecten weer om bouwen draaien en niet om procedures en de letter van het contract.

“Het is relatief makkelijk om naar elkaar uit te spreken dat aan deze praktijk een einde moet komen”, waarschuwde minister Melanie Schultz bij de ondertekening. “De vervolgvraag hoe je vertrouwen zou moeten organiseren, is echter veel lastiger.”

Topman Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat is al begonnen de afspraken in alle haarvaten van zijn organisatie te implementeren. “Er is geen alternatief dan te breken met vechten en af te spreken om te gaan samenwerken. Alles draait om gedrag en attitude. Wie toch over de schreef gaat, moet je daarop aanspreken en terugfluiten.”

Trots is hij allerminst op de afgelopen crisisperiode waarbinnen de vechtcontracten hoogtij vierden en de kwaliteit te wensen overliet. Hij zit nog midden in de onderhandelingen over de enorme meerkosten bij de A15 Maasvlakte Vaanplein. Rijkswaterstaat grijpt deels in op lopende contracten en maakt een frisse start bij nieuwe projecten. “Het draait om de afspraken over risico’s en vooral om samenwerken. Maar ik merk al verbetering. Partijen weten elkaar al sneller te vinden en zijn aanspreekbaar”, aldus Dronkers. “We moeten er nu uitkomen. Er is simpelweg geen alternatief.”

Reageer op dit artikel