nieuws

Grond en wegenonderhoud blijft probleem gemeenten

bouwbreed

Grond en wegenonderhoud blijft probleem gemeenten

Dit jaar staan er minder gemeenten onder curatele van de provincies dan vorig jaar. Maar de druk op de begrotingen blijft groot, blijkt uit een inventarisatie bij de provincies.

In 2015 stonden nog zestien gemeenten onder preventief toezicht van de provincies. Dit jaar zijn dat er nog tien. Dit toezicht wordt ingesteld als een gemeente er niet in slaagt een sluitende begroting te presenteren en er evenmin in slaagt om in vier jaar tijd de financiën op orde te krijgen. Gemeenten mogen dan geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan en geen wijzigingen in de begroting aanbrengen zonder toestemming van de provincie. Op die manier wordt geprobeerd om in ieder geval nieuwe tegenvallers te voorkomen.

Meevallers Gemeentefonds

De reden dat er nu minder gemeenten onder preventief toezicht staan, komt vooral doordat de uitkeringen uit het Gemeentefonds meevielen. Daarnaast is er momenteel sprake van een herverdeling waardoor een aantal gemeenten meer geld hebben gekregen. Keerzijde is dat andere gemeenten minder hebben ontvangen. Zo hebben zes gemeenten in Zeeland hun problemen groter zien worden door een lagere uitkering. Daaronder zitten Vlissingen en Middelburg, de twee Zeeuwse gemeenten onder curatele.

Grondexploitaties

De oorzaak van de problemen is vooral te vinden in tegenvallende grond­exploitaties. Dat geldt bijvoorbeeld voor Apeldoorn en Beuningen, de twee Gelderse gemeenten onder curatele. In Apeldoorn speelt daarnaast een oplopende achterstand aan wegenonderhoud waardoor in de toekomst veel meer geld nodig is. Dit probleem geldt voor meer gemeenten die de decentralisatie van rijkstaken over zich heen hebben gekregen met onvoldoende budgetten.

De provincies waarschuwen er ook voor dat de druk op de gemeentebegrotingen onverminderd groot blijft. Zo kampen in Overijssel vrijwel alle gemeenten nog steeds met teruglopende inkomsten als gevolg van de financiële crisis. “De financiële druk op gemeenten neemt nog steeds toe”, waarschuwt de Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf.

Precariobelasting

Daarnaast doemt een nieuw probleem op, waarschuwt de provincie Zeeland. Vrijwel alle Zeeuwse gemeenten gaan voor precariobelasting op kabels en leidingen. De roep om die af te schaffen wordt in de Tweede Kamer steeds luider. Als gemeenten nu dus die belasting als structureel dekkingsmiddel gaan inzetten en afschaffing niet wordt gecompenseerd, lopen gemeenten wederom een financieel risico.

Reageer op dit artikel