nieuws

Financiering wateropgave integraler

bouwbreed Premium

Financiering wateropgave integraler

Het kabinet moet de financiering van ruimtelijke beslissingen integraler benaderen. Dat schrijft de Adviescommissie Water in een advies over de Nationale Omgevingsvisie.

De commissie signaleert dat er nu vaak sprake is van verschillende sectorale budgetten. Kosten en baten vallen niet altijd samen bij dezelfde organisatie. Er zijn belemmeringen voor financiering over de bestuursgrenzen heen en het in de tijd naar voren halen van investeringen is vaak niet mogelijk. Hierdoor is het resultaat niet optimaal, vindt de commissie.

Zij pleit er dan ook voor om voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) mogelijkheden te onderzoeken voor nieuwe financieringsarrangementen met als uitgangspunt het principe van het hoogste maatschappelijke rendement. “Alleen al in het waterdomein speelt bij diverse vraagstukken, zoals bij waterkwaliteit, klimaatadaptatie en meerlaagsveiligheid dat financieringsmogelijkheden te beperkt zijn en dat private financiering nauwelijks een rol speelt”, aldus de commissie.

Risico’s

Zij heeft eerder al de behoefte aan een meer integraal financieringsinstrumentarium gesignaleerd met mogelijkheden voor de overheid om risico’s van marktpartijen deels af te dekken en revolverende fondsen. In een aantal gevallen zal dat gepaard moeten gaan met het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. Een voorbeeld is de financiering van waterkwaliteitsmaatregelen waaraan de hele keten, drinkwaterbedrijven en waterschappen, zou kunnen meebetalen.

Een solide integrale financiering is ook nodig om de ruimtelijke inrichting van ons land te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast spelen boven- en ondergrondse ontwikkelingen die invloed hebben op grond- en oppervlaktewater. Daarom vindt de commissie dat in de NOVI een driedimensionale benadering nodig is net als meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee.

Reageer op dit artikel