nieuws

Duurzaamheid en aanbesteden

bouwbreed Premium

Duurzaamheid en aanbesteden
Shutterstock

Het wetsvoorstel voor de herziene Aanbestedingswet 2012 gaat uitvoerig in op het belang van duurzaamheid bij aanbesteden: een overzicht.

In art. 1.1 is een nieuwe innovatiepartnerschap aanbestedingsprocedure opgenomen. Dit is een procedure waarbij ondernemers een verzoek tot deelneming mogen indienen n.a.v. een aankondiging, gericht op ontwikkeling en aanschaf van een innovatief product/werk/innovatieve dienst die nog niet beschikbaar is en waarbij met onderhandelingen met een of meer ondernemers naar definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt.

Specifiek keurmerk eisen is toegestaan met oog op duurzaam aanbesteden

De huidige Aanbestedingswet staat het eisen van specifieke keurmerken niet toe, maar dat wordt anders. Zie art. 2.78: indien een aanbestedende dienst voornemens is een werk etc. met specifieke milieu-, sociale of andere kenmerken aan te kopen, kan hij een specifiek keurmerk eisen als bewijs dat het werk, de dienst of de levering overeenstemt met de vereiste voorschriften, mits uiteraard o.a. de eisen over de opdracht gaan, objectief en proportioneel zijn. Het keurmerk zelf moet zijn vastgesteld in een open en transparante procedure.

Belang van de marktconsultatie voor duurzaam aanbesteden

De marktconsultatie is geen nieuwe procedure, nieuw is wel dat er in wet expliciet naar wordt verwezen.

Belang selectie- en gunningscriteria voor duurzaam aanbesteden

Wie de duurzaamheid wil dienen (en ik zou bijna willen zeggen: wie wil dat niet?) kan voorts met de selectiecriteria en het gunningscriterium, beste prijs-kwaliteitverhouding (thans nog: emvi) aan de slag. Art. 70 Europese Richtlijn vormt hiervoor de basis: speciale voorwaarden mogen verbonden worden aan een opdracht. Deze kunnen verband houden met economische, innovatie- of milieu­gerelateerde, sociale of arbeidsgerelateerde overwegingen.

Hoe duurzaam aan te besteden?

Hoe de duurzaamheidseisen goed onder te brengen in een aanbestedingsprocedure is natuurlijk niet eenvoudig. Wie er echter even voor gaat zitten, zal zien dat deze maatschappelijke noodzaak aanbestedingsrechtelijk zeker geen onmogelijke taak is. Om die reden is het IBR blij dat Arent van Wassenaer, een van de voorlopers op het gebied van het nadenken over de juridische vertaling van deze eisen in aanbestedingsrechtelijke termen, nogmaals dit onderwerp uit de doeken doet. Dat gebeurt op 16 februari bij de Studiemiddag Aanbesteden van Duurzaam bouwprojecten.

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis
Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht TU Delft, lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Reageer op dit artikel