nieuws

Dijsselbloem ziet voldoende concurrentie hypotheken

bouwbreed

Dijsselbloem ziet voldoende concurrentie hypotheken

De concurrentie op de hypothekenmarkt groeit nog steeds. Dat is voor minister Dijsselbloem reden te veronderstellen dat een fout in de solvabiliteitsregels voor verzekeraars geen negatieve invloed zal hebben.

Aanpassing solvabiliteitsregels verzekeraars pas in 2018 aan de orde

Strikt juridisch gezien voldoet de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) niet aan de solvabiliteitsregels die Europees zijn afgesproken, laat Dijsselbloem de Tweede Kamer weten. Dit komt onder meer omdat de uitkering bij wanbetaling hoogstens het verschil tussen de nominale waarde van de lening en de waarde van het onderpand plus maximaal één jaar rente bedraagt. Daarbij komt dat het garantiebedrag annuïtair daalt. Om die redenen stellen de solvabiliteitsregels hogere buffereisen.

Minimaal

Dijsselbloem denkt dat de effecten daarvan minimaal zijn. “Ik schat het risico op rentestijging en concurrentieverstoring vanwege het niet meenemen van de NHG in de berekening van de buffereisen voor verzekeraars als klein in.”

Dat komt volgens hem omdat de voordelen van de NHG wel volledig van kracht zijn, ook al worden ze niet meegenomen in de solvabiliteitsberekening. De eventuele restschulden worden door de NHG gedekt waardoor het risico voor verzekeraars toch klein is.

Looptijd

Dijsselbloem verwacht dan ook geen grote effecten op de concurrentie tussen banken en verzekeraars op het gebied van hypotheekverstrekking. Dat komt mede doordat in zijn visie een verzekeraar voor hypotheken met een lange looptijd ook zonder NHG een aantrekkelijk aanbod kan doen, omdat deze belegging goed past bij het bedrijfsmodel van de verzekeraar.

Verder is de toetreding van nieuwe aanbieders op de markt zichtbaar. Het marktaandeel van verzekeraars en pensioenfondsen is toegenomen en er is activiteit van beleggingsfondsen. Ook zijn enkele buitenlandse banken recent weer toegetreden tot de ‘bancaire retailsector’. “Nederlandse hypotheken worden in toenemende mate gezien als interessante belegging”, vat hij de belangstelling samen.

Standaardrisicomodel

De Nederlandsche Bank heeft als toezichthouder geen ruimte om verzekeraars toe te staan de NHG toch te erkennen als risicobeperkend instrument. Maar, zo weet Dijsselbloem, dat geldt voor toepassing van het zogenoemde standaardrisicomodel. Als een verzekeraar het interne risicomodel kiest, mag hij wel rekening houden met de NHG. Die ‘omissie’ wil Dijsselbloem samen met DNB repareren. Maar dat kan pas in 2018.

Reageer op dit artikel