nieuws

Dijkgraaf waarschuwt tegen verregaande verstening

bouwbreed Premium

Dijkgraaf waarschuwt tegen verregaande verstening
Nederland, Neeltje Jans, 28 augustus 2007. Oosterscheldedam bij werkeiland Neeltje Jans. Foto: Ton Poortvliet/HH

Om in de toekomst waterlast terug te brengen zijn creatieve oplossingen nodig. Grootschalige projecten als het Deltaprogramma zijn daarbij niet genoeg.

Dat zegt dijkgraaf Hans Oosters van hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en voorzitter van de Unie van Waterschappen. Oosters pleitte er in zijn nieuwjaarstoespraak deze week voor dat overheden, stedenbouwkundigen en waterbeheerders beter samenwerken in het tegengaan van verstening en meer werk maken van waterbewustzijn in stedelijke ontwikkelingen, om te voorkomen dat nieuwe bouwlocaties zorgen voor meer wateroverlast.

Beperken van mogelijkheden

“In de letterlijke zin betekent het waterrobuust maken van de woon- en leefomgeving het beperken van ruimtelijke mogelijkheden”, zegt Oosters. Maar volgens de dijkgraaf bieden innovaties ook nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen. “Ook hier lonkt het perspectief van vooruitdenken en door ruimte te geven om nieuwe kansen te creëren. Dijkversterkingen zijn al lang geen eendimensionale waterveiligheidsmaatregelen meer, maar scheppen ruimte voor gebiedsontwikkeling en innovatie.”

Waterbeleid

Volgens Oosters moet iedereen worden betrokken bij het waterbeleid. “Je hoeft geen bijzondere gave te hebben om te voorspellen dat ook in 2016 water op straat of erger in kelders van woningen, het nieuws op de voorpagina’s zal bepalen. Om de veranderende omstandigheden een stap voor te blijven is een innovatieve aanpak vereist. Geen tijd om op onze handen te zitten.”

Reageer op dit artikel