nieuws

Brabant wil particulier verleiden via bouwer

bouwbreed Premium

Brabant wil particulier verleiden via bouwer

Particulieren investeren nauwelijks in hun woning verduurzamen tot nul-op-de-meter. Noord-Brabant wil daarin verandering brengen en doet een beroep op de bouwsector. De beste bouwers worden beloond met 100.000 euro.

Particuliere woningbezitters geven niet thuis

De Noord-Brabantse bouwambities voor duurzaamheid zijn hoog. In 2018 moeten 1000 corporatiewoningen nul-op-de-meter (nom) zijn, in 2021 40.000 en in 2050 800.000. 

Corporatiedirecteuren scharen zich in toenemende mate achter de ‘Brabantse deal’, maar de particuliere woningbezitters geven niet thuis. “Dat komt door een gebrek aan innovatieve concepten”, meent Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie in Noord-Brabant.

Met een subsidiebedrag van 200.000 euro wil zij bouwbedrijven een zetje geven. Bouwbedrijven mogen pas mee doen als zij minimaal vier woningbezitters hebben verleid om mee te doen. 

Twee prijzen

We willen voorbeelden laten zien in heel de regio

Brabant looft twee prijzen uit van 100.000 euro. Bouwers mogen tot 25 april deals sluiten met eigenaren van woningen die voor 1980 zijn gebouwd. “Dat mogen vier woningen op een rij zijn, maar spreiding in Brabant wordt ook beloond met extra punten. We willen straks voorbeelden laten zien in heel de regio.”

Spierings (D66) zegt toe dat het maximale bedrag van 200.000 euro hoger kan uitvallen als bouwbedrijven massaal intekenen op de prijsvraag.

Berend de Vries, wethouder van Tilburg, is net zoals Spierings fan van nul-op-de-meterwoningen. Wel waarschuwt hij dat het product snel volwassener moet worden. Spierings is het daarmee eens. “Bouwbedrijven, zoals Heijmans, ontwikkelen hele interessante projecten. Zowel met wegen als met geluidsschermen die energie opwekken. Maar de vernuftigheid bij nul-op-de-meter kan er meer in.”

Meer plannen

Brabant is ook nog altijd een groeiregio

Spierings kondigt in een interview met Cobouw aan dat de provincie in februari meer uitgewerkte plannen zal presenteren voor verduurzaming van de gebouwde omgeving in Brabant. Er moeten afspraken worden gemaakt om honderden gebouwen die de tien grootste gemeenten in eigendom hebben, te vergroenen. 

De Brabantse bouwopgave houdt echter niet op bij energiebesparing, weet Spierings. “Dat is te kort door de bocht. Het aantal inwoners groeit hier nog steeds. De nieuwbouwopgave is groot, zeker omdat die stagneerde in crisistijd.”

Berend de Vries sluit zich daarbij aan. “Ik hoop dat de bouwsector in toenemende mate in de bestaande bouw een stevige boterham gaat verdienen. Laten we wat dat betreft ook vooral in Brabant beginnen. Ik zie het al voor me. Vrolijke Brabantse bouwers die in Noord-Holland een woning isoleren. Maar als je nadenkt is onze, economisch relevante provincie ook nog altijd een groeiregio. Relatief gezien wordt hier nog veel nieuwbouw gerealiseerd.”  
De Vries maakt zich wel zorgen over de bouwcapaciteit in de toekomst.
 

Reageer op dit artikel