nieuws

Bouwcampus mag niet mislukken

bouwbreed Premium

Bouwcampus mag niet mislukken
Rijkswaterstaat

Een zware ministersdelegatie komt 13 januari de nieuwe Marktvisie kracht bijzetten en de ministers Blok en Schultz geven gelijktijdig de aftrap voor de Bouwcampus. Begin 2016 markeert letterlijk een nieuwe periode voor de sector en binnen drie jaar moet dat op alle vlakken merkbaar zijn.

 

De Bouwcampus is het nieuwe uithangbord voor de nieuwe koers

 De Bouwcampus aan de rand van de TUwijk in Delft is het nieuwe uithangbord voor de nieuwe koers. Inmiddels hebben zich 175 partners aangesloten bij het initiatief om bouwbreed verbindingen te maken en kennis uit te wisselen. Alle grote bouwers, alle brancheorganisaties en grote opdrachtgevers hebben zich gecommitteerd en scharen zich daarmee achter de basis van de nieuwe structuur. De Marktvisie bevat wijze woorden over samenwerking, respect, dialoog en gelijkwaardigheid met als ambitie een gezonde bedrijfstak die bruist van de innovatie en passie

Seinen op groen

Veel seinen staan inmiddels op groen, de economie trekt aan, er komen meer opdrachten op de markt en het duikgedrag bij aanbestedingen vlakt af. Bouwbedrijven durven selectiever te zijn en krijgen minder risico’s naar zich toegeschoven, zoals bij de Zuidasdok en de zeesluis IJmuiden.
Bovendien ontstaan er nieuwe en bredere bouwcombinaties, zoals bij de Beatrixsluizen en al eerder bij de nieuwbouw van het RIVM. Bij de wegverbredingen Schiphol Amsterdam Almere wordt geëxperimenteerd met ‘dienend opdrachtgeverschap’ en de tender voor de renovatie van de Nijkerkerbrug komt deze maand ‘regelloos’ op de markt. Duizend bloemen bloeien in een poging radicaal te breken met de afgelopen periode van gedoe, vechtcontracten, wij/zij-verhoudingen en spanningen.

Nieuwe kans

Een gezonde sector met gezonde marges laat nog even op zich wachten

 Het lijkt erop dat de sector deze nieuwe kans met beide handen gaat aangrijpen. “We zijn nog nooit zo ver geweest en er is nog nooit zo bottom-up en op gelijkwaardige basis gewerkt aan nieuwe uitgangspunten”, stelde inkoopdirecteur en trekker Roger Mol van Rijkswaterstaat bij de start van de consultatie van de visie. Tegelijk beseft iedereen hoe broos zo’n initiatief is en hoe lastig het de komende jaren zal worden om de nieuwe spelregels in de praktijk toe te passen zonder terug te vallen in ‘oud’ gedrag.
Veel lopende contracten zijn nog tegen bodemprijzen binnengehaald en de verleiding blijft op de loer liggen om discussies over meerwerk aan te gaan en volgens de letter van contracten hoog spel te spelen. Een gezonde sector met gezonde marges laat nog even op zich wachten, maar de weg omhoog lijkt weer ingeslagen. Het EIB voorspelt dat de winstmarges weer zullen terugkeren naar het historische gemiddelde van 3 procent.

Vijf kernwaardes Bouwcampus

Bron: Bouwcampus

Reageer op dit artikel