nieuws

Arcadis rekent op lagere winstgroei

bouwbreed

Arcadis rekent op lagere winstgroei

Arcadis heeft 25 januari een winstwaarschuwing afgegeven. De lagere bedrijfsopbrengsten en extra reorganisatiekosten zijn de aanleiding.

Het ingenieursbureau rekent nu op een toename van de zogeheten ‘nettowinst uit operaties’ van 10 procent. Eerder ging Arcadis er nog vanuit dat de winstgroei over 2015 zou uitkomen op 20 procent.

Vooral in Noord-Amerika en opkomende markten ondervindt het concern hinder van verslechterde marktomstandigheden. Dat heeft geresulteerd in een lagere omzet en een verminderde orderontvangst. Arcadis ziet zich vanwege die omstandigheden genoodzaakt om in te grijpen. De extra reorganisatielasten zijn becijferd op ongeveer 5 miljoen euro.

Een andere tegenvaller voor Arcadis is de vertraging die is ontstaan bij de verkoop van enkele energie-activiteiten in Brazilië. Deze had het bedrijf een boekwinst moeten opleveren van zo’n 6 miljoen euro. “De ondertekening of de voorgenomen verkoop kon nog niet worden gerealiseerd, maar zal actief worden nagestreefd”, laat Arcadis in een verklaring weten.

Omzet

Concrete cijfers gaf Arcadis 25 januari nog niet af. Het advies- en ingenieursbureau presenteert 18 februari zijn resultaten over 2015. Wel kondigde de onderneming aan dat de omzet het afgelopen jaar met ruim 30 procent is gestegen, in lijn met zijn eerdere voorspellingen.

Ook was de vrije kasstroom “sterk” en daalde het werkkapitaal. Die daling was onder meer het gevolg van een herberekening van de overnameprijs van het Amerikaanse Callison en het Britse Hyder. Het werkkapitaal als percentage van de omzet zakte daardoor van 18,8 naar 17,4. Analisten maakten zich al langer zorgen over het relatief hoge werkkapitaal van Arcadis.

Over 2014 boekte Arcadis een operationele winst van ruim 123 miljoen euro. De bedrijfsopbrengsten stegen dat jaar met 7 procent tot ongeveer 2 miljard euro. Die groei werd vrijwel geheel behaald door de overname van Hyder en Callison. Autonoom nam de omzet toe met 1 procent, terwijl was ingezet op 5 procent.

In Nederland won de onderneming vooral terrein in de gebouwenmarkt. Of die ontwikkeling zich in 2015 heeft doorgezet, wordt 18 februari duidelijk.

Reageer op dit artikel