nieuws

Arbitrage lost niet alle disputen A15 op

bouwbreed

Arbitrage lost niet alle disputen A15 op

A-Lanes probeert een groot deel van tegenvallers bij de A15 te verhalen op Rijkswaterstaat. Tegelijkertijd worden alle onderaannemers aan het lijntje gehouden, omdat de onderhandelingen met de opdrachtgever nog altijd niet zijn afgerond. De beoogde transparantie die de nieuwe Marktvisie voorstaat is bij de A15 nog ver te zoeken.

Vlak voor de jaarwisseling hakte de speciale commissie van deskundigen knopen door over vier prangende kwesties waarin Rijkswaterstaat het fundamenteel oneens was met de bouwers. Eigenlijk waren alle partijen het eens over de noodzaak van een snelle oplossing, omdat de belangen zo groot zijn. Maar die oplossing bleef uit vanwege de complexiteit van de problemen. Ballast Nedam stond op wankelen en heeft in de tussentijd zijn aandeel grotendeels overgedaan aan Strukton en Strabag en loopt nog maar voor 10 procent risico.

Meerkosten

Onder leiding van prof. Chris Jansen is na ruim anderhalf jaar een einde gekomen aan de arbitrage en leggen de partijen zich neer bij die uitspraken. Het vonnis is en blijft geheim en schept dus geen duidelijkheid voor de onderaannemers, die ook meerkosten proberen te claimen bij de hoofdaannemer. Immers een groot deel van de extra kosten ligt op het bordje van de onderaannemers. De opdrachtgever heeft lang volgehouden dat tegenvallers voor rekening van de markt komen, maar de hoofdaannemer probeert die kosten weer zoveel mogelijk af te wentelen naar lager in de keten.

De onbetwiste uitspraken in de arbitrage betekenen echter nog geen finale streep onder de slepende disputen. Relatief nieuw is de discussie over de storingen na oplevering. De hardnekkige storingen aan de Botlekbrug vergen nieuwe energie en aandacht. Grendels en slagbomen staan extra onder controle en een speciaal reviewteam werkt aan een structurele oplossing.

Vechtcontracten

Naast de arbitrage voert de opdrachtgever nog onderhandelingen over een aantal andere slepende kwesties. Hoeveel losse eindjes er liggen, hoeveel geld daarmee is gemoeid of hoe lang de onderhandelingen nog zullen duren, wil niemand bevestigen.  

Project verdient dit niet

Directeur Grote Projecten Cees Brandsen van Rijkswaterstaat gaat niet in op de slepende onderhandelingen, maar verwacht dat lopende vechtcontracten zich langzaam uitfaseren. “Dit project verdient dit niet”, is het enige wat hij erover kwijt wil. In algemene zin bespeurt hij al een meer open houding en een betere samenwerking, zoals de nieuwe Marktvisie voor ogen staat. “Bij directe issues laten bouwers wel het achterste van hun tong zien. Problemen zijn al beter bespreekbaar.” Brandsen merkt dat minder rechtszaken worden aangespannen. “Voor een aantal lopende issues hebben we ingegrepen op de lopende contracten en staan de projecten weer op de rit. Voor nieuwe projecten werken we al met een andere risicoverdeling en streven we naar meer samenwerking.” Hij beseft dat de vechtcontracten niet van het ene op het andere moment voorbij zijn en er moet ook nog verder worden onderhandeld over de A15. De arbitrage schept duidelijkheid, maar er liggen nog meer discussiepunten.

Consequenties

Het vonnis is zeer gedetailleerd uitgewerkt en issue voor issue afgehandeld. Het is echter onduidelijk of daar consequenties uit voortvloeien voor de onderliggende discussies met onderaannemers. Mogelijk zouden zij kunnen meeprofiteren van extra betalingen van de opdrachtgever, maar de kans is groot dat de combinatie het vonnis geheimhoudt om de eigen onderhandelingspositie niet te ondergraven. En zo grijpt het spel rond meerwerk en risico’s ingewikkeld in elkaar. De beoogde transparantie die de nieuwe Marktvisie voorstaat is bij de A15 nog ver te zoeken.

Reageer op dit artikel