nieuws

‘Strijd sociale fraude verder aanscherpen’

bouwbreed Premium

‘Strijd sociale fraude verder aanscherpen’

De Europese sociale partners in de bouw willen dat het Nederlandse voorzitterschap de strijd tegen sociale fraude topprioriteit geeft.

“Om de Europese Unie te versterken, moeten we een scheiding tussen westelijke en oostelijke lidstaten voorkomen door pragmatische oplossingen die zorgen voor een effectief gelijk speelveld voor bedrijven en een adequate bescherming van werknemersrechten”, zegt vice-voorzitter van de Europese bouwondernemersfederatie FIEC, Maxime Verhagen.

De Bouwend Nederland-voorzitter deed zijn uitspraak bij een bezoek van minister Lodewijk Asscher aan de Europese sociale partners in de bouw. Fiec en werknemersfederatie EFBH zijn unaniem van mening dat zij van het Nederlandse voorzitterschap een krachtige opstelling verwachten in de strijd tegen sociale fraude. Die is niet alleen slecht voor de werknemers, maar zorgt ook voor oneerlijke bedrijfsconcurrentie. De sociale partners hebben Asscher nog eens vier voorstellen voorgehouden die nodig zijn om effectief fraude te bestrijden. Zo vinden ze dat het A1-formulier een beperkte duur moet krijgen. Met dit formulier wordt aangegeven dat een werknemer tijdelijk gedetacheerd is in een ander land, waardoor voor hem niet de regels van het werkland gelden. Dit is een bron van fraude.

Controle

Daarnaast moeten er één bedrijfsnummer komen in de EU en een uniform sociaal nummer voor alle werknemers. Dat maakt grensoverschrijdende controle gemakkelijker en helpt dus in de strijd tegen sociale fraude. Ook moet de Handhavingsrichtlijn beter geïmplementeerd worden in de lidstaten, vinden de sociale partners.

Asscher wil inderdaad gedurende het Nederlandse voorzitterschap stappen zetten, onder meer door een aanpassing van de Detacheringsrichtlijn op de agenda te zetten. Hij noemde de bouw een voorbeeld voor andere sectoren wat betreft de manier waarop sociale partners hun steentje kunnen bijdragen.

Reageer op dit artikel