nieuws

Woonborg uit Drenthe doelmatigste woningcorporatie

bouwbreed

Woonborg uit Drenthe doelmatigste woningcorporatie

Woonborg was in 2014 de doelmatigste woningcorporatie van Nederland. De middelgrote corporatie uit Drenthe had de laagste bedrijfslasten per verhuureenheid.

Woon borg (4800 woningen) had in 2014 per verhuureenheid jaarlijks 347 euro aan netto bedrijfslasten, aldus de jaarlijkse benchmark van de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes. Gemiddeld zijn de lasten bij corporaties 925 euro.

Woonborg heeft grotendeels woningen in bezit onder de huurtoeslaggrens. In 2014 en 2013 werd geen nieuwbouw opgeleverd. Door bezuinigingen, het stilleggen van een fors aantal nieuwbouwprojecten en huurverhogingen is de corporatie uit Vries een “robuuste” corporatie geworden, schrijft de corporatie in haar jaarverslag. Woonborg heeft 43,4 fte (incl. bestuurder), dat wil zeggen: 1 fte op 111 verhuureenheden.

De duurste corporatie van het land was woningbouwstichting Samenwerking uit Oudenkerk aan den IJssel. De kleine corporatie uit Zuid-Holland had 1912 euro aan netto bedrijfslasten per verhuureenheid.

Van de grote corporaties met meer dan 10.000 woningen waren studentenhuisvester SSH (439 euro), Kleurrijk Wonen (627 euro) en Woonwaard (704 euro) het beste. De grootste daling in bedrijfslasten noteerde Stichting Woningbouw Slochteren. De lasten daalden met 612 euro naar gemiddeld 1142 euro. Maar de prestatie van QuaWonen is bewonderenswaardiger: een daling van 590 euro naar 579 euro. Alle corporaties slaagden er vorig jaar in de bedrijfslasten waar ze invloed op hadden te laten dalen. Gemiddeld was de daling 5 procent (100 euro). Het grootste deel hiervan is een besparing op personeelskosten. Ruim de helft (53 procent) van de corporaties heeft sinds eind 2013 een formatiereductie doorgevoerd; in totaal gaat het om circa 1500 fte.

De benchmark meette dit jaar ook de onderhoudskosten (inclusief aan onderhoud toegerekende investeringskosten). Per verhuureenheid waren die kosten 1765 euro. Deze zogenaamde instandhoudingskosten zijn onder te verdelen in planmatig onderhoud (1.230 euro), reparatieonderhoud (325 euro) en mutatie (210 euro).

De voorraad woningen tot de liberalisatiegrens (710 euro) nam in 2014 af met 1,3 procent. De voorraad betaalbare huurwoningen (huur tot 595 euro) daalde nog meer. Bij de grootste corporaties verdween 5,9 procent van de betaalbare huurvoorraad. Kleinere corporaties presteren beter dan grotere corporaties. Wel zijn de grootste corporaties een inhaalslag begonnen.

Reageer op dit artikel