nieuws

Minder geld corporaties voor bouw

bouwbreed

Minder geld corporaties voor bouw

Woningcorporaties hebben vorig jaar 20 procent minder geïnvesteerd in woningen dan het jaar ervoor. Er werden 12.000 nieuwbouwwoningen minder opgeleverd.

Dat blijkt uit een studie van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2014 is 5,5 miljard euro geïnvesteerd in vastgoed voor verhuur. Dat is 1,1 miljard euro minder dan in 2013. De afname komt vooral doordat er minder nieuwbouw plaatsvond. In 2014 werden 17.900 nieuwe huurwoningen opgeleverd. In 2013 nog 29.900.

De komende vijf jaar wordt 40,9 miljard euro aan uitgaven en investeringen in vastgoed (nieuwbouw, woningverbetering en onderhoud) verwacht. Dat is 0,5 miljard euro meer dan de investeringsplannen van vorig jaar. Het aandeel uitgaven aan woningverbetering neemt toe, ten koste van het aandeel nieuwbouw.

Verbeteringen

Vorig jaar is voor 1,2 miljard euro uitgegeven aan ingrijpende verbeteringen (meer dan 20.000 euro aan verbouwingen per huis). Per huis wordt er minder uitgegeven aan woningverbetering: 8200 euro in 2014, tegenover 9700 euro in 2013. De onderhoudsuitgaven zijn wat stabieler: per verhuureenheid werd vorig jaar 1328 euro aan onderhoud besteed, 27 euro meer dan het jaar ervoor. In 2015 wordt naar verwachting gemiddeld 1.425 euro uitgegeven per woning

Gunstig voor de volkshuisvesters zijn de huurinkomsten. Die stegen het afgelopen jaar van 13,9 miljard naar 14,6 miljard euro. In 2015 wordt rekening gehouden met 15,0 miljard aan inkomsten, stijgend naar 16,9 miljard euro in 2019. De gemiddelde huur stijgt snel: van 465 euro in 2013 naar 481 euro in 2014. Dit jaar wordt gemiddeld 509 euro aan huur per maand betaald. In 2019 wordt dat zo’n 576 euro.

Op orde

Van alle corporaties heeft 31 procent de prestatieafspraken met gemeenten op papier. Vooral grote corporaties hebben hun zaakjes op orde. Van de corporaties die nog geen afspraken hebben gemaakt, geeft 10 procent aan komend jaar om tafel met de gemeente te gaan zitten.

Ondanks de afspraken zal de voorraad corporatiewoningen in de meeste provincies dalen. Op enkele provincies na. Zo verwacht Gelderland tussen 2015-2019 de voorraad corporatiewoningen met 2,6 procent uit te breiden.

Dat zal gepaard gaan met stijgende stichtingskosten. De gemiddelde stichtingskosten waren in Nederland in 2014 met 160.7000 euro 9.000 euro hoger dan het jaar ervoor. In vergelijking met 2012 zijn de kosten in 2014 echter bijna 13.000 euro lager.

Het aandeel onrendabele investeringen loopt de laatste jaren op. In 2014 werd een op de drie (33 procent) van de nieuwe woningen met verlies opgeleverd. Het jaar ervoor was het aandeel 30 procent. De plannen voor de komende jaren wijzen op een toename van het aandeel naar 34 procent.

Reageer op dit artikel