nieuws

Blok gaat WOM-regeling meer bekendheid geven

bouwbreed Premium

Blok gaat WOM-regeling meer bekendheid geven

Minister Blok gaat meer bekendheid geven aan de regeling rond wijkontwikkelingsmaatschappijen (WOM). Die kunnen heel handig zijn bij de herverkaveling van particuliere en corporatiewoningen in een herstructureringsplan, maar worden nu nog weinig gebruikt. Ook in krimpregio’s waar herstructurering moet zorgen voor het amoveren van slechte woningen ten gunste van de betere woningen, kan het een rol spelen.

De WOM-regeling is een dubbele regeling met twee momenten waarop vrijstelling van overdrachtsbelasting wordt gegeven. De eerste keer geldt dat wanneer de wijkontwikkelingsmaatschappij onroerend goed verkrijgt in het geval van een herstructureringsplan. Als de WOM geen rechtspersoon is, krijgen de deelnemers die vrijstelling.

Het tweede moment is bij de verkrijging door elke deelnemer van de door hemzelf ingebrachte onroerende zaken in de WOM. De verkrijging kan ook gaan over niet zelf ingebracht onroerend goed, maar dan geldt de vrijstelling tot de waarde die de deelnemer zelf heeft ingebracht.

Reageer op dit artikel