nieuws

Vertraging voor kwaliteitsborging

bouwbreed

Vertraging voor kwaliteitsborging

De private kwaliteitsborging laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Het wetsvoorstel daarover had al in de ministerraad behandeld moeten zijn.

Anderhalve week geleden had volgens de planning het kabinet nog een laatste blik op het wetsvoorstel moeten werpen alvorens het naar de Tweede kamer te sturen. Dat is niet gelukt.

De grote vraag is nu of de ingangsdatum van de wet, 1 januari 2017, gehaald zal worden. Volgens Haagse bronnen wordt het nu waarschijnlijk pas eind dit jaar voordat minister Blok het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer kan sturen.

Dat de wet dan wel voor eind 2016 door beide Kamers kan worden geloodst, dat gelooft iedereen nog wel. Maar in de uitvoering moet ook nog een en ander worden geregeld. Een deel daarvan kan nu al worden voorbereid, maar op enkele punten zal moeten worden gewacht op de politieke besluitvorming.

Reageer op dit artikel