nieuws

Risico op ongeval in gww nog groot

bouwbreed Premium

Risico op ongeval in gww nog groot
GORINCHEM - Nachtelijke wegwerkzaamheden op een veilig van het verkeer afgesloten wegvak door in veiligheidskleding gestoken wegwerkers bewapend met meetlat, bezem en veiligheidsschoenen op de snelweg A15, kruising A27. ANP PHOTO COPYRIGHT TON BORSBOOM

De Inspectie SZW zet zich sinds 2012 extra in om de onveiligheid voor werknemers in de grond-, weg- en waterbouw aan te pakken. Maar de sectoraanpak lijkt te falen: het aantal meldingsplichtige ongevallen daalt sinds 2004, maar lijkt inmiddels weer flink te stijgen. Het probleem ligt niet alleen bij opdrachtgevers; ook bij de aannemers en de regelgeving valt veel te verbeteren.

De gww is de gevaarlijkste sector om te werken. In heel Nederland vinden er per 100.000 werknemers 28 ongevallen plaats. In de gww zijn dat er gemiddeld 142. Het zijn meldingsplichtige ongevallen, waarbij de werknemer naar het ziekenhuis moet, blijvend letsel oploopt of overlijdt. In de gww loopt een werknemer een kans van 9 procent op een ongeval.

Om veilig werken in de sector te stimuleren, koos de Inspectie SZW in 2011 voor een vierjaarige sectoraanpak: samen met opdrachtgevers en aannemers maatregelen nemen voor veilig en gezond werken. Speerpunten zijn het verminderen van fysieke belasting, het bevorderen van een veilige werkplek, veilig werken met verontreinigde grond en het vergroten van kennis bij opdrachtgevers over hun verantwoordelijkheden.

Dat laatste speerpunt lijkt niet gelukt: in 2013 beoordeelde de Inspectie aanbestedingsdocumenten nog voordat het werk was gegund, om te kijken of werd voldaan aan de veiligheid- en gezondheidseisen van werknemers. Maar niet één onderzochte opdrachtgever bleek te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. V&G-documenten ontbraken, grondonderzoek naar verontreiniging en explosieven was niet uitgevoerd en plannen voor de veilige inrichting van de werkplek ontbraken.

Maar ook de werkgevers gaan niet vrijuit. In de wegenbouw ziet de Inspectie dat er maatregelen zijn genomen tegen geluidsoverlast op de werkplek, en duidelijker communicatie over wegwerkzaamheden hebben gezorgd voor minder agressie tegen wegwerkers. Maar het aanrijdgevaar is nog steeds een probleem. Er is veel aandacht voor aanrijdingen door het langsrijdend verkeer, maar geconstateerd wordt dat aanrijdingen binnen het werkvak, dus door het eigen werkverkeer, veel vaker voorkomen. Dat is vooral het gevolg van het niet goed inrichten van het werkvak en onvoldoende aandacht voor de veiligheid in de voorbereiding. Aanrijdingen vinden daarom vaker plaats bij kortdurende werkzaamheden dan bij grote projecten langs de rijkswegen, waar aanrijdgevaar wel onder controle is. Ook laakt de Inspectie de veelvuldige inzet van verkeersregelaars.

Ook de bestratingssector krijgt veel kritiek van de Inspectie. Er wordt al langere tijd flink ingezet op het mechanisch straten. Dat neemt wel toe, maar lang niet genoeg. Volgens CROW-richtlijn 324 moet er altijd mechanisch worden gestraat, tenzij het echt niet anders kan. “Maar de bedrijven waarbij de Inspectie handhaaft, maken van de uitzonderingen in CROW 324 de regel: ze werken bij voorkeur handmatig”, is de zure constatering in het rapport.

Ook de belasting in de waterbouw door het handmatig leggen van basaltstenen baart zorgen.

Een andere verbazingwekkende conclusies uit een analyse van ongevallen in de bestratingen: 13 procent van de slachtoffers is tussen de 10 en 19 jaar, en een vijfde is niet in vaste dienst maar werkt als leerling, uitzendkracht of stagiair.

De onduidelijkheid en onbekendheid met de regels komt soms ook door de tegenstrijdigheid. Arbo- en veiligheidsregelgeving is soms tegenstrijdig met de omgevingsregels, waardoor bij de bouwpartijen onduidelijkheid ontstaat.

Maar aan dat laatste lijkt minister Asscher (sociale zaken) voorlopig weinig te willen veranderen. Hij zegt in zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer positief gestemd te zijn over het groeiende besef bij opdrachtgevers dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben voor de gezondheid en veiligheid bij de uitvoering van hun opdrachten. Hij lijkt daarbij voorbij te gaan aan de keur van problemen met de arbeidsveiligheid die dit rapport nog steeds constateert.

Lees ook: Inspectie SZW kraakt opdrachtgevers gww

 

Reageer op dit artikel