nieuws

Loonsverhoging voor installateurs

bouwbreed

Loonsverhoging voor installateurs

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao Metaal en Techniek. De lonen gaan omhoog, maar de seniorendagen worden afgebouwd.

Het akkoord met een looptijd van 26 maanden voorziet onder andere in een loonsverhoging van ruim 1,75 procent op jaarbasis over de gehele looptijd.

De cao heeft betrekking op circa 300.000 werknemers en loopt van 1 maart 2015 tot 1 mei 2017. Werknemers van de bedrijven in de Metaal en Techniek, zoals installatie-, isolatie- en metaalbewerkingsbedrijven, zien hun loon geleidelijk stijgen. Op 1 december dit jaar gaat het loon 1,75 procent omhoog. Op 1 juli 2016 gebeurt dat nogmaals. Begin 2017 stijgt het loon met nog eens 0,55 procent.

Volgens werkgeversorganisatie Uneto-VNI is de beperking van het aantal seniorendagen een “belangrijks winstpunt” voor de werkgevers. De ingangsdatum van de eerste seniorendag wordt 53 jaar vanaf 1 januari 2017, dit is nu nog 50 jaar. Werknemers gaan tot een leeftijd van 60 jaar minder seniorendagen opbouwen. Tevens vervalt de opbouw van extra seniorendagen als een oudere werknemer langer dan een jaar ziek is en kan de werkgever de seniorendagen in bepaalde gevallen verplicht inroosteren.

Vierdaagse werkweek

Ook zijn afspraken gemaakt over scholing, WW en flexwerk. Verder hebben de sociale partners afgesproken dat werknemers vaker een vierdaagse werkweek kunnen krijgen, zonder dat ze hun voltijdse dienstverband verliezen. De achterban van zowel de bonden als de werkgeversorganisatie moeten de principeafspraken nog goedkeuren.

CNV Vakmensen heeft besloten het onderhandelingsakkoord positief voor te leggen aan de leden. Deze ledenraadpleging vindt binnenkort plaats. “Dankzij de stakingen van de afgelopen maanden hebben wij een positief akkoord”, zegt CNV-onderhandelaar Marco Hietkamp. “Het wordt makkelijker om werk en privé te combineren door de introductie van een vierdaagse werkweek en er is een eerlijke loonsverhoging.” In afwachting van de ledenraadpleging zijn de acties in de metaaltechniek opgeschort. De acties voor werknemers in de 130.000 werknemers in de metalektro (grootmetaal) gaan gewoon door.

Reageer op dit artikel