nieuws

Vraag naar huizen groeit in Noorden

bouwbreed

Vraag naar huizen groeit in Noorden

De vraag naar nieuwe woningen in de regio Groningen-Assen groeit. Aardbevingen en bevolkingskrimp zijn in het Noorden geen rem op de vraag naar nieuwe woningen.

In regio is behoefte aan enkele duizenden huizen. Dat blijkt uit informatie van de Regio Groningen-Assen, waarin de provincies Groningen en Drenthe samen met een aantal gemeenten werken aan vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening.

De organisatie liet door adviesbureau Companen uit Arnhem onderzoek doen naar de behoefte aan woningen de komende vijf jaar. Daaruit komt naar voren dat er tot 2020 ongeveer tweeduizend nieuwe huizen zouden moeten komen. Waar die woningen precies zullen verrijzen is vooralsnog niet duidelijk. In sommige delen van de regio krimpt de bevolking en ook speelt het risico op aardbevingen een rol in de keuze van woningbouwlocaties. Duidelijk is wel dat zowel stedelijke kernen als kleinere gemeenten te maken hebben met een toegenomen vraag naar huizen. Zo is de stad Groningen in trek bij studenten en is de verwachting dat veel afgestudeerden hier zullen blijven wonen.

In het onderzoek wordt Groningen gezien als de motor van de regio. Assen komt daarna. De huisvestingsmogelijkheden van deze gemeente sluiten meer aan op de woonbehoeften van gezinnen. Ondanks bevolkingskrimp is in een aantal kleine gemeenten ook plek voor nieuwe woningen om in de lokale behoefte te voorzien. “De algemene tendens is dat de vraag naar huizen in de lift zit”, concludeert een woordvoerder van de organisatie.

Volgens de woordvoerder verschilt het aanbod van bouwgrond per gemeente. Niettemin is de vraag naar woningen een lichtpuntje voor de bouwsector, stelt hij.

De mogelijkheden voor woningbouw worden de komende maanden besproken. De nieuwbouw zal niet uit uniforme huizen bestaan. Bij bouwplannen wordt gekeken naar de voorkeur van potentiële woningzoekenden.

Bekijk het woningbehoefteonderzoek van adviesbureau Companen

Reageer op dit artikel