nieuws

Norm voor beoordeling risico’s asbest herzien

bouwbreed Premium

Norm voor beoordeling risico’s asbest herzien

De norm NEN 2991 voor het beoordelen van risico’s rondom gebouwen en constructies met asbesthoudende materialen is herzien.

Dat was noodzakelijk door wijzigingen in wet- en regelgeving, meldt het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) in Delft. Bovendien bleek uit onderzoek van de Gezondheidsraad dat de toetsingswaarden voor asbest aangescherpt moesten worden. Ook andere normen en de certificatieschema’s zijn daarom herzien. De norm NEN 2991 dient als aanvulling op een asbestinventarisatie, maar kan ook in spoedeisende situaties worden gebruikt.

Reageer op dit artikel