nieuws

Lastenverlichting ligt nu onder vuur

bouwbreed

Waar vorig jaar het leger van meer dan 600.000 werklozen nog als probleem nummer één werd gezien, is nu lastenverlichting voor de burgers de topic van deze rijksbegroting. Het komt het kabinet wel op forse kritiek te staan van het bedrijfsleven, de Raad van State en de oppositiepartijen.

De Raad van State is scherp in zijn kritiek op de Miljoenennota. In diplomatieke bewoordingen is de raad van mening dat het kabinet zijn eigen gedachtegoed verkwanseld door de lastenverlichting met 5 miljard. Samen met de lagere aardgasbaten als gevolg van het gedeeltelijk dichtdraaien van de gaskraan in Groningen zorgt dat weer voor het oplopen van de Staatsschuld. Dat was juist een zwaar punt voor dit kabinet en de reden dat burgers en bedrijven jarenlang lastenverzwaringen voor de kiezen hebben gehad.

Erger is nog dat het overheidstekort op het oog lijkt te dalen van 2,1 procent in 2015 naar 1,4 procent in 2016, iets waar het kabinet zich voor op de borst slaat. Maar wordt gekeken naar het structurele tekort, dus geschoond voor incidenten en conjunctuur, dan loopt dat juist op van 0,5 naar 1,2 procent. Weer ergens een vertrouwenscrisis en het beeld kan heel snel verslechteren, waarschuwt ook het Centraal Planbureau. Tegelijkertijd daalt ook de werkloosheid maar marginaal met 0,2 procentpunt naar 6,7 procent.

Het bedrijfsleven is teleurgesteld om een andere reden. Vooral het midden- en kleinbedrijf had gehoopt dat het licht was gezien voor de problemen die het mkb heeft met onder meer de loondoorbetaling bij ziekte en de kostenverhogingen van de Wet werk en zekerheid met zijn transitievergoeding. En ook een lager btw-tarief op onderhoud en renovatie was een wens die vooral het mkb in de bouw geholpen zou hebben. Dat blijkt ook wel uit de CPB-cijfers, die voor 2015 een groei in woninginvesteringen laten zien van 22,1 procent en in 2017 van 5,6 procent.

Het enorme verschil wordt verklaard door naar voren gehaalde investeringen als gevolg van het lagere btw-tarief dat per 1 juli is afgelopen. Daar had volgens het mkb prachtig iets aan gedaan kunnen worden met de 5 miljard die nu op hoop van zegen, of liever gezegd op hoop van een hogere consumptie, wordt uitgedeeld.

De Raad van State volgt die kritiek gedeeltelijk. Ook dit Hoge College van Staat vindt een andere bestemming logischer, te weten de belastingherziening. Die zou immers autonoom kunnen leiden tot lastenverlichting, waarschijnlijk wel gecompenseerd door hogere prijzen. Maar als die lastenverlichting dan vooral richting verlaging van de loonkosten zou gaan, dan heeft het een positiever effect op de werkgelegenheid dan de cadeautjes van het kabinet aan de kiezers.

De vraag is nu wat het kabinet gaat doen met de kritiek. Als wordt vastgehouden aan de plannen, dan is de kans groot dat het in de Eerste Kamer gaat sneuvelen. Daar heeft het kabinet nog maar 21 zetels, terwijl er 38 nodig zijn voor een meerderheid. Dankzij gedoogpartijen was die meerderheid er, maar die partijen zijn nu echter ook minder blij. Het is dus afwachten.

Reageer op dit artikel