nieuws

Eigenaar BREEAM-gebouw laten fiscaal voordeel liggen

bouwbreed Premium

Eigenaar BREEAM-gebouw laten fiscaal voordeel liggen

Eigenaren van gebouwen met een BREEAM-certificaat laten een aanzienlijk fiscaal voordeel liggen. Dat zegt subsidie-adviesbureau Hezelburcht. Het bureau maakt dit op uit cijfers van de Raad voor Ondernemend Nederland.

Volgens die cijfers is in 2014 voor negentig BREEAM-gebouwen subsidie verstrekt. “Daarvoor zijn verschillende regelingen in het leven geroepen. Zo zijn er de energie-investeringsaftrek (EIA) , de milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Het aantal gebouwen dat in 2014 een certificaat kreeg is het dubbele, 180.

Hezelburcht heeft voor een gedeelte van de gebouwen waarvoor geen subsidie is verstrekt, wel een verklaring. Het kan zijn dat de eigenaar niet belastingplichtig is en in sommige gevallen gaat het niet om een bedrijfsgebouw.

Maar in de meestal is het onervarenheid van of onbekendheid met de subsidiemogelijkheden die ertoe leidt dat gebouwen niet worden gesubsidieerd. Er wordt te laat een vraag ingediend of er wordt niet voldaan aan de eisen op het gebied van duurzame bouwmaterialen. Hierdoor loopt de gebouweigenaar een fiscaal voordeel mis, variërend van 4,6 procent tot 12 procent van de bouwkosten.

Het exacte voordeel is afhankelijk van het BREEAM-niveau waarop het gebouw gecertificeerd wordt en het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Zeker bij gebouwinvesteringen van boven de miljoen is het effect van fiscale voordeel aanzienlijk.

Reageer op dit artikel