nieuws

De halfjaarcijfers van Oranjewoud in vijf quotes

bouwbreed

De halfjaarcijfers van  Oranjewoud in vijf quotes

Oranjewoud deed maandag de cijfers over het eerste halfjaar de deur uit. Topman Gerard Sanderink geeft vrijwel nooit een interview over de financiën van zijn bedrijf. Wie het verhaal achter de cijfers wil weten, moet het doen met de zeventien pagina’s schriftelijke toelichting die het concern elk kwartaal publiceert. Het verhaal van Oranjewoud in vijf quotes.

1. “Met name opvallend is de lage omzet in Nederland bij de projectenafdeling van Rail”

Op het eerste gezicht gaat het prima met het segment Railsystemen. De omzet daalde iets, maar het bedrijfsresultaat (ebitda) en de orderportefeuille kwamen hoger uit dan een jaar eerder. Toch is Sanderink niet tevreden. De verbetering van de winstgevendheid, signaleert hij, komt vooral door goed presterende Strukton-bedrijven in Scandinavië en Italië. In Nederland valt het allemaal wat tegen, met name de projectenmarkt. “Het door ProRail aanbestede projectenvolume is lager dan in eerste instantie was aangekondigd”, schrijft Sanderink. Dit heeft volgens hem “effect” op de omzet in 2015 en 2016.

2. “Wegblijven bij tenders”

De bedrijfsopbrengsten bij de infratak van Strukton lagen in de eerste zes maanden van het jaar 26 miljoen euro hoger dan een jaar eerder. Maar, nuanceert Sanderink, dat komt vooral door het metroproject in Riyad. In Nederland blijven de marktomstandigheden “onveranderd moeilijk” en “aanpassingen aan de organisatie zijn noodzakelijk”. Strukton had onder meer last van het probleemproject A15 Maasvlakte-Vaanpein. Al lag het “activiteitenniveau” ook een stuk lager als gevolg van een nieuwe strategische focus, “waarbij wordt weggebleven bij tenders waar de prijs allesbepalend is voor gunning.” In de orderportefeuille van de civiele tak zit momenteel voor ruim 1,5 miljard euro aan werk, 1,1 miljoen daarvan heeft betrekking op het metroproject in Riyad in Saoedi-Arabië, de grootste order die Strukton ooit binnenhaalde.

3. “Lager activiteitenniveau bij Worksphere in Nederland”

Het segment Techniek en Gebouwen zag de bedrijfsopbrengsten 18 miljoen euro lager uitkomen dan een jaar eerder. Dat kwam voornamelijk door een “lager activiteitenniveau bij Worksphere in Nederland”. Waardoor de prestaties van de technisch dienstverlener tegenvielen, wordt niet gemeld. Uit eerdere berichten van collega-technisch dienstverleners blijkt echter dat het momenteel lastig geld verdienen is op de markt voor grote projecten. Positief is Sanderink over de orderportefeuille van de techniek- en gebouwendivisie. De orderportefeuille kwam ruim 25 miljoen euro hoger uit dan vorig jaar. Dat kwam onder meer door kazerne De Knoop, een pps-project dat Strukton samen met Ballast Nedam en Facilicom gaat doen.

4. “Strukton Groep voldoet aan de nieuwe bankenconvenanten”

“Strukton Groep NV is per 30 september 2014 niet compliant ten aanzien van de met de banken overeengekomen convenanten”, meldde Oranjewoud vorig jaar in een toelichting op de cijfers over het derde kwartaal. Strukton was toen al drie maanden met een bankenconsortium aan het onderhandelen. Op 12 mei dit jaar kwam het concern uiteindelijk een herfinanciering overeen met Rabobank, ABN Amro en NIBC. Ook werd voor 400 miljoen euro aan bankgaranties verstrekt, waaronder 248 miljoen euro voor het metroproject in Riyad. Inmiddels voldoet zowel Oranjewoud als Strukton aan de convenanten, meldt het concern.

5. “De marktomstandigheden voor advies- en ingenieursbureaus zijn onverminderd uitdagend”

Antea Group heeft een “uitdagend” eerste halfjaar achter de rug. Het advies- en ingenieursbureau had vooral last van de dalende olieprijs. Daardoor werd de orderportefeuille van de Colombiaanse tak fors kleiner. “Door het eveneens fors reduceren van de capaciteit en een kostenreductie is het resultaatseffect beperkt.” Ook in de Verenigde Staten is het lastig en de marktomstandigheden in Frankrijk zijn “onverminderd uitdagend”. “De orderportefeuille is goed gevuld”, besluit de topman optimistisch.

Strukton versus de opdrachtgevers

Strukton uitte de afgelopen maanden meermalen kritiek op zijn grote opdrachtgevers. Zo was de bouwer één van de spooraannemers die bij staatssecretaris Mansveld (infrastructuur en milieu) hun beklag deden over de relatie met ProRail. Het verlengen van vier prestatiegerichte onderhoudscontracten (PGO’s) van 3,5 jaar tot tien jaar schoot de bedrijven in het verkeerde keelgat. Inmiddels zijn de verlengde contracten met instemming van de betrokken aannemers ontbonden. Hiervoor komen nieuwe aanbestedingsprocedures. Ook werden directieleden van ProRail die zich bezighielden met aanbestedingen, van deze taak ontheven.

Vorige week werd bekend dat Sanderink vorig jaar bij minister Schultz (infrastructuur en milieu) zijn beklag had gedaan over Rijkswaterstaat. Meerdere projecten zouden slecht verlopen door gebrek aan geld en matige projectleiding. Strukton had rond die tijd vijf projecten voor Rijkswaterstaat in uitvoering. Bij één van die projecten – de A2 bij Maastricht – ging het “redelijk goed”. De overige vier projecten, de A15 Botlek, de N81, Meppelerdiepsluis en de brug Ewijk, verliepen “dramatisch slecht”. Sanderink hoopte op een gesprek met de minister, maar kreeg nul op het rekest.

Reageer op dit artikel