nieuws

Corporaties: geen geld voor nieuwbouw sociale huur

bouwbreed Premium

Corporaties: geen geld voor nieuwbouw sociale huur

Haag Wonen en Vestia en hebben onvoldoende geld om de komende vier jaar sociale huurwoningen te bouwen. De kans dat onderzoek van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) naar hun financiën daarin verandering brengt, is nihil.

Zo reageren beide sociale verhuurders op het door de gemeente Den Haag aangekondigde onderzoek van het WSW naar hun financiële positie.

Staedion, de derde corporatie waarnaar het waarborgfonds onderzoek doet, verwelkomt de onderzoekers. “Het onderzoek dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gaat uitvoeren om te kijken of de nieuwbouwopgave die Staedion en de gemeente nu zijn overeengekomen nog verder opgevoerd kan worden, is prima”, zegt bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski. “Als de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding geven om de gemaakte afspraken hierop bij te stellen, zullen wij dit zeker doen.”

Het onderzoek van WSW vloeit voort uit de prestatieafspraken die de gemeente Den Haag en de corporaties hebben gemaakt voor de periode 2015-2019. De gemeente wil dat de komende vier jaar 1800 sociale huurwoningen worden gebouwd. De drie sociale verhuurders zeggen niet aan die eis te kunnen voldoen. Staedion kan hoogstens 600 huizen bouwen. Vestia en Haag Wonen laten het voor zover het nieuwbouw betreft geheel afweten. De gemeente Den Haag kan niet beoordelen of de corporaties de waarheid spreken en heeft daarom het WSW ingeschakeld. De uitkomst van het onderzoek bepaalt of er nieuwe afspraken met de corporaties worden gemaakt.

Onder toezicht

“Nieuwbouw heeft voor ons geen prioriteit”, zegt een woordvoerster van Vestia. Vanwege de slechte financiële situatie van de corporatie staat het bedrijf onder toezicht van onder meer WSW. “In overleg met onze toezichthouders proberen we duurzaam financieel gezond te worden. Daardoor is er geen geld voor het bouwen van nieuwe woningen.”

Geld onttrekken aan het onderhoud van de bestaande woningvoorraad is geen optie, omdat dan het streven naar duurzaamheid in het geding komt. Esther Clason, woordvoerster van Haag Wonen, zegt dat de corporatie graag wil investeren in nieuwbouw. “Maar daarvoor moeten we geld lenen en dat kan alleen als het waarborgfonds ons wil borgen, maar dat wil het fonds niet.” Ze tekent daarbij aan dat er tegen het onderzoek als zodanig geen bezwaren leven binnen Haag Wonen. Het WSW was niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel