nieuws

‘Wederzijdse belangen borgen in contractvorm’

bouwbreed Premium

‘Wederzijdse belangen borgen in contractvorm’

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-gc) moeten worden aangevuld met bepalingen die de wederzijdse belangen borgen. Dat vindt Lonneke Cheung, die op dit onderwerp is afgestudeerd aan de TU Delft.

‘Zonder wederzijds vertrouwen geen goed projectresultaat’ is een oud adagium, dat Cheung bevestigd heeft gezien in haar onderzoek naar de effecten van wederzijds vertrouwen op efficiëntie en effectiviteit in complexe infrastructuurprojecten. Daarbij heeft zij gekeken naar drie standaard contractvormen, waaronder de UAV-gc. “Die contractvorm faciliteert vertrouwen niet. Zou daar een annex bij komen die dat wel doet, dan is dat voor opdrachtgevers en opdrachtnemers veel beter. De aanbevelingen in de annex moeten ervoor zorgen dat er een win-winsituatie ontstaat en dat de samenwerking tussen de partijen wordt geoptimaliseerd”, vindt ze.

In die annex moet wat haar betreft onder meer komen te staan dat partijen wederzijds respect moeten creëren en begrip moeten hebben voor elkaars belangen in het project. Belangrijk is ook dat de juiste samenwerkingsvorm wordt gekozen: soms design & build, een andere keer engineering & construct en een enkele keer DBFM(O). Toepassing van de juiste aanbestedingsprocedure is daarbij vereist. Afhankelijk van het werk kan dat Best Value Procurement (BVP) zijn, soms de concurrentiegerichte dialoog en andere keren de simpele standaardprocedure. Ook vindt zij dat opdrachtgevers niet eenzijdig contractvoorwaarden moeten wijzigen ten nadele van de aannemer. Dat is in Cheungs ogen een bron van wantrouwen en strijd.

Belangrijk noemt Cheung het om in de annex vast te leggen dat elke partij de andere partij mag vragen sleutelfiguren op een project te vervangen. Samenwerken blijft immers mensenwerk. Vertrouwen kan wel contractueel vastgelegd worden, maar ontstaat volgens de onderzoeker nooit als de mensen op het werk niet met elkaar overweg kunnen. Omgekeerd moeten partijen elkaars toestemming krijgen om mensen te vervangen.

En last but not least is haar advies nooit voor de laagste prijs te gaan, maar minstens prijs en kwaliteit in de gunningscriteria mee te nemen. “Ik weet niet of dit allemaal kan”, geeft ze toe. “Ik heb niet gekeken of andere wetten en regels, bijvoorbeeld de Aanbestedingswet, dit toestaan. Daar zou nog onderzoek naar gedaan moeten worden.”

Zelf wil Cheung zich graag verder ontwikkelen in een combinatie van project- en contractmanagement. Sinds een paar weken werkt zij als adviseur Contracten en Aanbesteden bij Witteveen+Bos.

Lees verder: Vetrouwen komt niet vanzelf

Reageer op dit artikel